zonnepanelen

Verzilver uw­ SDE+ beschikking

Quickscan 

De Groeiversneller Zon

Heeft u een SDE+- beschikking om zonnepanelen op uw bedrijfspand te plaatsen? De Groeiversneller Zon helpt u bij de volgende stap: het verzilveren van uw SDE+- beschikking.

Een SDE+ subsidie is een speciale subsidie die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt aan zowel bedrijven als instellingen die hernieuwbare energie produceren of van plan zijn om hernieuwbare energie te produceren. De afkorting SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.

Met een voucher Zon van De Groeiversneller Zon kunt u advies inhuren om van een SDE+- subsidiebeschikking naar een bedrijfsdak vol zonnepanelen te komen. Alleen de dakeigenaar of de huurder (met toestemming van de eigenaar) van een pand, kan een voucher aanvragen.

Advies kan betrekking hebben op:

 • Algemene begeleiding, om u te helpen de stappen te zetten die nodig zijn tot aan realisatie, zoals bijvoorbeeld het opvragen en vergelijken van verschillende offertes van leveranciers/installateurs van zonnesystemen.
 • Technisch advies, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de dakbelasting of de aansluiting op het elektriciteitsnet.
 • Financieel advies, zoals bijvoorbeeld bij de keuze voor koop, huur of lease of het zoeken van financiering.

De omvang van een voucher Zon is minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- (exclusief BTW). U dient een bedrag van minimaal gelijke omvang zelf te financieren.

Belangrijkste voorwaarden op een rij

 • U heeft een SDE+ subsidiebeschikking voor dakgebonden zonnepanelen die niet verlopen is;
 • Het dak is gelegen in de provincie Gelderland;
 • U bent eigenaar of huurder (met toestemming van de eigenaar) van het pand waarvoor de SDE+ beschikking is afgegeven;
 • Maximaal 50% van de ondersteuningskosten externe deskundigen (op basis van offertes) worden vergoed;
 • Totaal maximum ondersteuning: € 5.000,-.

Quickscan  

Procesbeschrijving

 • U (dakeigenaar of huurder met toestemming van de dakeigenaar) schrijft zich in op de portal.
  (let op: adviseurs of vertegenwoordigers van eigenaren of huurders van het pand kunnen geen aanvraag indienen.)
 • U vult het formulier binnen de portal in. We vragen om de volgende gegevens:
  • NAW gegevens.
  • Gegevens uit uw SDE+ beschikking.

U dient de volgende documenten te uploaden:

 • SDE+ beschikking
 • De offerte(s) van de adviseurs die u wilt inhuren.
 • Een deminimis-verklaring. Deze is te vinden op onze portal. Hiermee verklaart u dat u de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan het toegestane bedrag aan subsidie (meestal 200.000 euro) heeft ontvangen. Hiermee voorkomen wij dat wij u ongeoorloofde staatssteun geven.

Let op: u krijgt een voucher voor maximaal 50% van het totaalbedrag (exclusief btw) met een maximum van € 5.000,-

 • Oost NL controleert of de aanvraag voldoet aan criteria, bepalingen en voorwaarden. Bekijk de richtlijnen (pdf).
 • U ontvangt binnen drie weken bericht of de aanvraag gehonoreerd is of niet.
 • Indien de aanvraag is gehonoreerd ontvangt u per post een toekenningsbrief
 • Na ontvangst van deze brief kunt u starten met uw activiteiten. Binnen één jaar na de verzenddatum moet de voucher Zon zijn gebruikt (de activiteiten zijn uitgevoerd en de facturen betaald).
 • U kunt vanaf de datum dat u de aanvraag heeft ingediend starten op eigen rekening en risico.
 • Zodra alle activiteiten zijn uitgevoerd, en de facturen zijn betaald, vult u het uitbetalingsformulier in de portal in, en upload de:
  > factuur of facturen;
  > betaalbewijs of -bewijzen;
 • Zijn er tussentijdse wijzigingen? Informeer u ons dan en overleg wat de consequenties zijn voor de voucher.

N.B. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle documenten compleet zijn. Er is een beperkt aantal vouchers beschikbaar.

Flyer De Groeiversneller Zon-zo werkt het (PDF)

Quickscan  

Contactinformatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rachel Laarhuis (projectassistente) of Saskia Manders (trainee Energy) via 088 667 01 00 of via degroeiversnellerzon [at] oostnl [dot] nl.