zonnepanelen

Verzilver uw dak

Start aanvraag 

Zon op dak

Let op: Er is nog zeer beperkt budget beschikbaar voor deze regeling. 

Met ondersteuning van De Groeiversneller kunt u advies inhuren om van plan naar een bedrijfsdak vol zonnepanelen te komen. Alleen de dakeigenaar of de huurder (met toestemming van de eigenaar) van een pand, kan een voucher aanvragen.

Advies kan betrekking hebben op:

 • Algemene begeleiding, om u te helpen de stappen te zetten die nodig zijn tot aan realisatie, zoals bijvoorbeeld het opvragen en vergelijken van verschillende offertes van leveranciers/installateurs van zonnesystemen.
 • Technisch advies, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de dakbelasting of de aansluiting op het elektriciteitsnet.
 • Financieel advies, zoals bijvoorbeeld bij de keuze voor koop, huur of lease of het zoeken van financiering.

Voor wie?

 • U heeft een SDE+ subsidiebeschikking* voor dakgebonden zonnepanelen die niet verlopen is (dit geldt niet voor kleinverbruikers);
 • Het dak is gelegen in de provincie Gelderland;
 • Het ingediende plan richt zich op het (advies)traject voorafgaande aan de eventuele realisatie;
 • U bent eigenaar of huurder (met toestemming van de eigenaar) van het pand;
 • Maximaal 50% van de ondersteuningskosten externe deskundigen (op basis van offertes) worden vergoed;
 • Totaal maximum ondersteuning:  € 1.000,- tot € 2.500,- voor kleingebruikers en € 1.000,- tot € 5.000,- voor eigenaren/huurders met SDE+-beschikking;
 • U kunt een ondertekende de-minimisverklaring meesturen, waarin u aangeeft dat uw onderneming in de afgelopen drie belastingsjaren minder dan € 200.000,- subsidiesteun heeft ontvangen. Meer informatie over de-minimissteun vindt u hier.

Per ingang van 2021 is het ook mogelijk voor kleinverbruikers om een voucher voor advies aan te vragen. Kleinverbruikers hebben een aansluiting kleiner dan 3 x 80 A en de mogelijkheid tot het salderen van opwek en verbruik van elektriciteit.

De omvang van een voucher Zon is minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,- (exclusief BTW). U dient een bedrag van minimaal gelijke omvang (minstens 50%) zelf te financieren.

*Gebruikers met SDE+-beschikking

Een SDE+ subsidie is een speciale subsidie die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt aan zowel bedrijven als instellingen die hernieuwbare energie produceren of van plan zijn om hernieuwbare energie te produceren. De afkorting SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.

Ondersteuning

De omvang van een voucher Zon is minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,- of € 5.000,- (exclusief BTW en afhankelijk van de grootte van uw dak). U dient een bedrag van minimaal gelijke omvang (minstens 50%) zelf te financieren.

Start aanvraag 

Hoe werkt het?

 • U (dakeigenaar of huurder met toestemming van de dakeigenaar) schrijft zich in op de portal.
  (let op: adviseurs kunnen geen aanvraag indienen, medewerkers van een bedrijf wel met gebruikmaking van een machtiging)
 • U vult het formulier binnen de portal in. We vragen om de volgende gegevens:
  • NAW gegevens;
  • Gegevens over de locatie;
  • Gegevens uit uw SDE+ beschikking of van uw jaarrekening van uw energieleverancier.

U dient de volgende documenten te uploaden:

 • SDE+ beschikking (geldt niet voor kleinverbruikers);
 • De offerte(s) van de adviseurs die u wilt inhuren;
 • Een deminimis-verklaring. Deze is te vinden op onze portal. Hiermee verklaart u dat u de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan het toegestane bedrag aan subsidie (meestal 200.000 euro) heeft ontvangen. Hiermee voorkomen wij dat wij u ongeoorloofde staatssteun geven.
 • Eventueel machtigingsformulier als u namens uw werkgever de aanvraag doet;
 • Oost NL controleert of de aanvraag voldoet aan criteria, bepalingen en voorwaarden. Bekijk de richtlijnen (pdf);
 • U ontvangt binnen drie weken bericht of de aanvraag gehonoreerd is of niet;
 • Indien de aanvraag is gehonoreerd ontvangt u per mail een toekenningsbrief;
 • Na ontvangst van deze brief kunt u starten met uw activiteiten. Binnen één jaar na de verzenddatum moet de voucher Zon zijn gebruikt (de activiteiten zijn uitgevoerd en de facturen betaald);
 • U kunt vanaf de datum genoemd in de toekenningsbrief dat u de aanvraag heeft ingediend starten op eigen rekening en risico;
 • Zodra alle activiteiten zijn uitgevoerd, en de facturen zijn betaald, vult u het uitbetalingsformulier in de portal in, en upload de:
  > factuur of facturen;
  > betaalbewijs of -bewijzen;
 • Zijn er tussentijdse wijzigingen? Informeert u ons dan en overleg wat de consequenties zijn voor de voucher.

N.B. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle documenten compleet zijn. Er is een beperkt aantal vouchers beschikbaar.

Flyer De Groeiversneller Zon-zo werkt het (PDF)

Start aanvraag  

Contactinformatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rachel Laarhuis via 088 667 01 00 of via degroeiversnellerzon [at] oostnl [dot] nl.