Oost NL
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan 

Voor wie?

De Groeiversneller is er voor Gelderse mkb-bedrijven (tot 250 fte) met de potentie en de ambitie om te groeien in werkgelegenheid en met vernieuwing een bijdrage leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen.

Aan welke criteria moet een bedrijf voldoen?

Ondernemingen die bij De Groeiversneller ondersteuning aanvragen dienen aan de twee voorwaarden te voldoen:

  • Uw bedrijf behoort tot het midden- en kleinbedrijf;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Gelderland.

Om een bedrijf toe te laten tot het programma De Groeiversneller beoordelen wij uw ingediende groeiplan op basis van twee criteria:

Bij de beoordeling kijken wij enerzijds of u een groeisprong maakt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde per medewerker van uw Gelderse vestiging. Anderzijds kijken we ook naar de mate van vernieuwing in uw product, nieuwe markten en businessmodellen en de bijdrage die uw bedrijf daarmee levert aan de maatschappelijke uitdagingen waar Gelderland voor staat.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in.

Quickscan