Oost NL

Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is bedoeld voor investeringen in marktfondsen die zich richten op innovatieve projecten in de topsectoren, maar ook in de cross-overs en daarmee op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren.

Doelgroep

De doelgroep is bij voorkeur Nederlandse marktfondsen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij tweemaal of meer, van het bedrag van de investering van Topfonds Gelderland, in het marktfonds op ‘best effort’ basis kunnen investeren in Gelderse ondernemingen. Topfonds Gelderland investeert enkel indien het managementteam van het marktfonds een bewezen trackrecord heeft in (fonds)management en het betreffende beleidsgebied en kan aantonen toegang tot dealflow in de Provincie te hebben, waardoor invulling van de Gelderland paragraaf aannemelijk is. Een investering van Topfonds Gelderland in een marktfonds is daarnaast altijd een minderheidsbelang.

De belangrijkste taken en rollen van Topfonds Gelderland bij het beheer van een investering in een marktfonds zijn:

  • behartiging investeerders belangen in marktfondsen;
  • monitoren van de voortgang van de realisatie van de Gelderse beleidsdoelen en de afspraken uit hoofde van de ‘side letter’;
  • deelnemen in adviserende commissies (de zogenaamde Limited Partner Advisory Committee); en
  • deelnemen in de beraadslagingen van het Investment Committee (indien van toepassing).

Fondsomvang

Per 1 januari 2016 heeft de Provincie Gelderland € 8 miljoen extra middelen ter beschikking gesteld, waarmee het fondsvermogen voor fondsinvesteringen toenam van € 23 miljoen tot € 31 miljoen. De uitbreiding is bedoeld voor Agro-Food fondsen. In verband met vervolgfondsen en exitopbrengsten is het fondsvermogen toegenomen met € 5,5 miljoen tot thans 36,5 miljoen. Hiervan is reeds 90% geïnvesteerd. Er is beperkt ruimte voor nieuwe investeringen in marktfondsen.

Portefeuille

Hoe vraagt u financiering aan?

Wij verzoeken u een Private Placemant Memorandum of een gedetailleerde presentatie over het fondsinitiatief aan ons toe te sturen. Daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.