Oost NL

Toolbox Digitalisering

Er zijn verschillende tools waarvan ondernemers gebruik kunnen maken om de eerste stappen te zetten in de digitale transformatie. Op deze pagina worden een aantal van deze instrumenten nader toegelicht en vindt u verwijzingen naar relevante websites.

Digitale Werkplaatsen

Een Digitale Werkplaats is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar komen met als doel mkb-ondernemers bij hun concrete digitaliseringsproject te ondersteunen waardoor hun productiviteit en winstgevendheid vergroot worden. Bedoeld voor, zoals het Ministerie van EZK het omschrijft, ‘Niet de koplopers, maar het peloton’. 

Hiervoor wordt de ontwikkel- en innovatiecapaciteit van het (beroeps-)onderwijs ingezet. Bedrijven kunnen er terecht voor praktische ondersteuning en advisering. 

Digitale Werkplaatsen zijn zogenoemde Publiek Private Samenwerkingen (PPS’en) van onderwijs, overheid en bedrijfsleven waarin studenten ondernemers ondersteunen bij de implementatie van ICT ten behoeve van hun ondernemersvraagstuk. 

Oost NL is betrokken bij de ontwikkeling van werkplaatsinitiatieven in Oost-Nederland. Iedere werkplaats heeft zijn eigen specialisatie, mede bepaald door de expertise van de regionale partners:

Naar verwachting zullen in de toekomst meer digitale werkplaatsen van start gaan. 

BOOST

BOOST is een onafhankelijke platform voor Smart Industry en Circulair ondernemen in Oost-Nederland. Hier werken bedrijven, intermediairs, overheid en de onderwijsinstellingen samen aan het realiseren van een digitale, concurrerende en duurzame industrie. Oost NL is een van de kernpartners van BOOST. 

Vouchers

Ondernemers in Oost-Nederland die aan de slag willen met digitaliseren kunnen een voucher inzetten. Er zijn verschillende soorten vouchers met verschillende regelingen. Zo is er een voucher die ingezet kan worden om de haalbaarheid te onderzoeken van een digitale innovatie. Hiermee bedoelen wij verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en diensten en nieuwe sectoren ontstaan. Ook zijn er vouchers beschikbaar voor de inhuur van derden. Hiermee kunt u onder andere de inzet van een  IT architect om de samenhang en integratie van de software te optimaliseren financieren. Of de inzet van een specialist om de mogelijkheden in kaart te brengen van robots, cobots of AGV’s.

Meer informatie over smart industry vouchers

Europese projecten

Het Europese project Blockstart helpt mkb-bedrijven hun concurrentieposities te versterken door het gebruik van blockchain-technologie. Blockstart gaat zich richten op bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid, logistiek en agrofood, die blockchain kunnen gebruiken om de veiligheid en efficiëntie in hun werk te vergroten. Oost NL is een van de partners van het project en richt zich met name op de mogelijkheden voor de agrofood-sector. 

Digipro stimuleert het mkb-bedrijfsleven in de grensregio om actief te anticiperen op, en te participeren in, de digitale transformatie van (productie)processen en producten. Zo benut het mkb tijdig de kansen die ontstaan bij de digitale transformatie die voortkomt uit de ontwikkelingen rondom Smart Industry. Door grensoverschrijdende uitwisseling gebruikt een flink aantal Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven in het projectgebied hun innovatiepotentieel.

Daarnaast onderneemt Digipro de volgende activiteiten:

  • Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops
  • Coaching
  • Clustering met andere mkb’ers en kennisinstellingen uit het buurland
  • Uitwisseling over de grens tussen Smart Industryfield labs en andere shared facilities

Oost NL is leadpartner van Digipro.