Oost NL

Robbert Jan Kooij

Vanuit team Tech werk ik aan het regionale ecosysteem op de thema’s Advanced Materials & Advanced Manufacturing. Dit zijn ongeveer 80 grote en kleine bedrijven in Overijssel en Gelderland, die samen een omzet maken van zo’n 7 miljard euro. We jagen de verdere ontwikkelingen aan van de al sterke kennis & innovatie-infrastructuur van Universiteiten, HBO’s en van proeftuinen voor marktgericht testen en experimenteren.

Dit doe ik vanuit de gedachte dat elke innovatie en samenwerking uiteindelijk ergens bij meerdere personen in een regio begint die samen een gemeenschappelijke uitdaging aan willen pakken. Vaak kennen die elkaar nog niet en kan ik vanuit het sterke netwerk dat we hebben heel gericht tot relevante verbindingen en projecten komen. De bedrijven zijn individueel sterk gefocusseerd op hun waardeketen, maar kunnen nog meer bereiken als ze samenwerken met kennisinstellingen en de publieke sector. Met de uitdagingen van nu moet dat meestal zowel op regionaal, landelijk als Europees vlak goed matchen. Daarbij is mijn inzet om waardevolle projecten te ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie en strategie, passend bij het regionale en nationale beleid. 

"Vanuit het sterke netwerk dat we hebben kunnen we heel gericht tot relevante verbindingen en projecten komen."

We bieden niet alleen ondersteuning aan rechtstreekse vragen van ondernemers op gebied van innovaties en transities, maar werken aan het verder ontwikkelen van de bestaande economische bouwblokken (ecosystemen). Dit zijn nieuwe financiële instrumenten en innovatieve-infrastructuur en zachtere factoren zoals visievorming en roadmapping, een goed samenwerkend netwerk. Daarbij werken we samen met andere intermediaire organisaties in het veld, collega ontwikkelingsmaatschappijen, brancheverenigingen en tafels van ministeries.

Oost-Nederland is een hele open omgeving waar veel verschillende technologische competenties gecombineerd worden voor het bereiken van transities en duurzame welvaart. Het is een grote proeftuinomgeving, waarin het mogelijk is de stap te maken van pilot naar full scale. Hier zitten vaak pareltjes verstopt die een unieke vaardigheden kunnen inbrengen voor het bereiken van maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie naar schonere energie, duurzame mobiliteit en de circulaire economie.