Oost NL

Nienke Firet

Ik ben business developer energie innovatie. Ik heb een chemische achtergrond in elektrolyse en andere duurzame energietechnieken. Ik weet veel over waterstof, het verduurzamen van de zware industrie, energieopslag en netcongestie. Ik wil graag de energietransitie zo snel en zo slim mogelijk vormgeven met oog voor mens en milieu. Focus op nieuwe technologieën, duurzaam grondstofgebruik en energiearmoede zijn daarin heel belangrijk voor mij. Ik probeer ondernemers met mijn kennis van nieuwe technologieën zo goed mogelijk te helpen bij het maken van beslissingen over de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ook heb ik hiervoor in Zuid-Holland gewerkt en leg ik graag connecties tussen onze bedrijven en de bedrijven daar. De energietransitie is een enorme uitdaging die we op mondiaal niveau moeten aangaan, daarom is samenwerken heel belangrijk.

"De energietransitie is een enorme uitdaging die we op mondiaal niveau moeten aangaan, daarom is samenwerken heel belangrijk."

Ik ben in 2021 heel bewust naar Oost-Nederland verhuisd. Ten eerste omdat ik dichter bij de natuur wilde wonen dan in de Randstad mogelijk was. Ten tweede omdat ik zag wat er in Arnhem allemaal gebeurde rondom het IPKW en Connectr en ik daar graag een deel van wilde uitmaken. Ook vind ik de unieke situatie van Oost-Nederland waarin de zware industrie veelal niet geclusterd maar geografisch ver van elkaar zit een hele interessante uitdaging: hoe gaan we zorgen dat al deze losse bedrijven allemaal op een slimme manier verduurzamen terwijl procesintegratie tussen bedrijven veelal niet mogelijk is?