Oost NL

Armande van Duin

Vanuit de afdeling Capital houd ik me bezig met het werkveld energie en circulaire economie. Als Investment Manager Energy & Circular verstrek ik leningen en risicofinanciering aan ondernemingen om hen in staat te stellen met nieuwe bewezen technologieën rechtstreeks bij te dragen aan een duurzamere energievoorziening en circulariteit in Gelderland en Overijssel.

Allereerst richt ik me op investeringen die leiden tot verduurzaming op bedrijventerreinen en industrieparken. Vanwege het complexe karakter en hoge potentieel van deze investeringen gaat Oost NL hierbij gefocust en hands-on ondersteunen bij onder andere de ontwikkeling van het plan van aanpak met de onderliggende haalbaarheidsstudies, contracten voor levering, hard/software, garanties, kasstromen, schuldenlast en solvabiliteit, en een organisatievorm om het vervolgens uit te voeren met commitment van de ondernemers zelf. Daarbij schakel ik met de bedrijven zelf maar ook met andere investeerders, gemeentes en de provincies.

"Ik zet mijn kennis en ervaring, netwerk en drive voor duurzaamheid in om ondernemers verder te helpen bij het realiseren van hun droom."

Ondernemers van start- en scale-ups op het gebied van energie en grondstoffen kunnen bij ons terecht om samen te bekijken hoe hun plannen gefinancierd kunnen worden. Naast financiering breng ik mijn kennis en ervaring, netwerk en drive voor duurzaamheid mee om ondernemers verder te helpen bij het realiseren van hun droom. Van elk nieuw idee belichten we de waardepropositie, het marktpotentieel en het beoogde verdienmodel. Zo help ik waar dat past bij het realiseren van een effectief business model. Hiermee kan dan snel worden geschakeld voor het (uit)bouwen van een succesvol bedrijf.

De voornaamste doelstelling van Oost NL is het generen van impact. Die instelling werkt motiverend. Ik ben geboren en grotendeels getogen in Rotterdam tot ik als tiener meeverhuisde naar Emst (ten Noorden van Apeldoorn). Ik heb genoten van het door de bossen naar school fietsen, en van het rennen over de Gortelse heide. Nadat ik vertrok naar de Randstad om te studeren en te werken bij de overheid (EZ, Rekenkamer) en bedrijven (ECN, Shell) ben ik toch weer teruggekomen naar dat mooie Oost-Nederland. Inmiddels woon ik alweer bijna 10 jaar op de Veluwe met mijn man en jonge kinderen en ben ik voorgoed verknocht aan deze regio. Deze baan sluit perfect aan op de interesses die ik al tijdens mijn studie heb ontwikkeld (ik studeerde financiële wiskunde en deed mijn stage op het energy lab in Berkeley) en op mijn daarna volgende werkzaamheden op het gebied van energie en afval. En dat nu voor een positieve impact op Oost Nederland!