Beeld Pact to Act landscape

Subsidie aanvragen?

Lees meer 

Subsidie Ketensamenwerking circulaire kunststoffen

Onderdeel van P>Act is de 'Subsidie Ketensamenwerking circulaire kunststoffen'. De provincie Overijssel stelt de subsidie beschikbaar voor de uitvoering van een kunststofketenproject. De subsidie is bedoeld voor een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie, niet in een groep verbonden, rechtspersonen uit de kunststoffenindustrie (thermoplasten, thermoharders en elastomeren).

Kunststofketenproject

Onder een kunststofketenproject wordt een project verstaan dat gericht is op de ontwikkeling van toepassingen van (mechanische en chemisch) gerecyclede en bio-based kunststoffen, in de vorm van concrete producten of verpakkingen die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van virgin fossiele kunststoffen in Overijssel.

Informatie over de subsidie

De aanvrager is de penvoerder namens een samenwerkingsverband.

 • Alle samenwerkingspartners zijn rechtspersonen.
 • Minimaal drie samenwerkingspartners zijn kunststofketenpartijen en ten minste twee daarvan hebben een vestiging in Overijssel.
 • De activiteit:
  • draagt bij aan het verminderen van het gebruik van virgin fossiele kunststoffen in de kunststofwaardeketen in Overijssel;
  • heeft een vernieuwend karakter;
  • heeft economisch perspectief.
 • Minimaal 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen wordt gedragen door samenwerkingspartners die gevestigd zijn in Overijssel.
 • Per samenwerkingsverband neemt één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening.
 • Deze subsidieregeling valt onder de de-minimisverordening.

Aanvraag doen?

Meer voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website van de provincie Overijssel.