Smart Energie Hubs

Smart Energy Hubs in een aantal stappen

Smart Energy Hubs (SEH) dragen bij aan het efficiënt gebruiken van energie en zo de druk te verminderen op de bestaande energienetten.

Smart Energy Hubs benutten het volledige potentieel van verschillende duurzame energiebronnen door producenten rechtstreeks te koppelen aan afnemers. Een slimme decentrale energie-infrastructuur brengt producenten van zonne- en windenergie, waterstof en warmte samen, waardoor er een betrouwbaar aanbod ontstaat.

Smart Energy Hubs

Bron Firan

Een directe koppeling tussen energieopwek en -verbruik garandeert een efficiënt systeem. Door continue monitoring van de actuele energiestromen worden aanbod en vraag steeds optimaal op elkaar afgestemd. Slimme software en nieuwe technologieën, zoals energieopslag en conversie, worden ingezet in plaats van het aanleggen van zwaardere netwerken en meer koper in de grond. Zo wordt het energiesysteem efficiënter en ontstaan er nieuwe verdienmodellen. Dit zorgt voor minder afhankelijkheid van gereguleerde markten en meer marktwerking. Het stimuleert ook ondernemerschap en technologische innovatie.

Stappenplan Smart Energy Hubs

Smart Energy Hubs ontstaan niet vanzelf. In het begin is het nog vaak onduidelijk wie de ‘eigenaren’ van te ontwikkelen hub zijn of zullen worden. Bovendien zijn bij de ontwikkeling van smart energy hubs verschillende partijen betrokken met verschillende ambities, verwachtingen en aanpakken.

Om tot een succesvolle Smart Energy doorlopen we een aantal stappen om op het juiste moment met de juiste partijen samen te werken en de hub te ontwikkelen. Dit stappenplan is gebaseerd op een model ontwikkeld door Firan en biedt een overzichtelijke routekaart met praktische handreikingen.  Dit stappenplan wordt doorontwikkeld in het EIGEN programma met een EIGEN-toolbox (samen ‘de blauwdruk’) die het voor ontwikkelaars makkelijker maakt om energy hubs te realiseren. Zowel technisch maar ook hoe je energy hub organiseert, financiert en wat wettelijk gezien wel en niet mag. Vanuit het programma Smart Energy Hubs Oost-Nederland dragen we actief bij met de kennis en ervaringen vanuit de pilot hubs.

Hub-regisseurs

Elke Smart Energy Hub heeft een Hub-regisseur die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling ervan. De regisseur fungeert als de spin in het web en zorgt voor lokaal eigenaarschap, stelt een gezamenlijke agenda/stappenplan op met alle belanghebbenden, organiseert de financiering en zet zich in om de hub te realiseren.

De regisseurs delen onderling kennis en ervaringen, waardoor de verschillende hubs van elkaar kunnen leren. verbonden. Bekijk hier welke regisseurs aan de hub verbonden zijn.

Netbeheerders

De lokale netbeheerders Liander en Enexis zijn belangrijke partners in de ontwikkeling van Smart Energy Hubs in Oost-Nederland. Met hun verantwoordelijkheid voor het beheer en de ontwikkeling van het energienetwerk, beschikken ze over veel kennis en expertise op dit gebied. Samen met andere betrokken partijen zorgen Liander en Enexis ervoor dat het energienetwerk geschikt is voor de realisatie van Smart Energy Hubs. Zij geven onder andere input over de benodigde netwerkcapaciteit, aansluitmogelijkheden van verschillende energiebronnen en technische vereisten voor de hubs.

Door hun nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van Smart Energy Hubs in de regio doen netbeheerders zoals Liander en Enexis waardevolle inzichten op over hoe de energietransitie op lokaal niveau vormgegeven kan worden. Met deze kennis en ervaring kunnen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de energietransitie in Nederland.