Smart Energie Hubs

Smart Energy Hub Zwolle Noord

Locatie: Zwolle 

Omschrijving: Het grensgebied van Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland is in beeld als kansrijk gebied voor grootschalige opwekking door zon en wind. Het huidige geïnstalleerd vermogen van circa 100MW kan doorontwikkeld worden naar 500MW in 2035.  

Er ligt nu al een groot knelpunt: het elektriciteitsnet kan een toename van duurzame productie niet meer aan. De gemeenten willen in het grensgebied van Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland een slim energiesysteem laten ontstaan waarbij grootschalige opwek, energievraag, transport, opslag en conversie in balans wordt ontwikkeld. 

TenneT (landelijke netbeheerder) en Enexis Netbeheer (regionale netbeheerder) verwachten voor het terugleveren van elektriciteit aan het net structureel congestie in het gebied rondom het station Zwolle Hessenweg een periode van 10-15 jaar. De capaciteit van 100 megawatt is nu volledig in gebruik. Pas in 2028 zijn de geplande extra transformatoren van elk 100 megawatt klaar voor gebruik. 

Op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is alleen al een opwekpotentie van 180 megawatt voor zon op daken. Hier wordt naast netverzwaring gezocht naar oplossing voor efficiënt gebruik, opslag en conversie van lokaal opgewekte energie. Een van de eerste projecten die nu gerealiseerd gaat worden is een waterstofsysteem waarbij “overtollig” zonnestroom wordt gebruikt voor de productie van waterstof. De vrijkomende zuurstof wordt gebruikt voor de beluchting van het slib in de rioolwaterzuivering. De waterstof wordt ingezet voor verduurzaming van het transport. 

Door het lokaal toepassen, converteren en/of opslaan van duurzame energie in een smart energy hub kan de potentie benut worden.  

Fase ontwikkeling: Fase 2

Contactpersoon: Maarten Epema (regisseur), Marc Leeuw (Oost NL).