Oost NL

Smart Industry in High Tech

In Smart Industry draait het om de integratie van ICT en geavanceerde technologieën in de industriële productieketen. Oost NL was in 2016 betrokken bij de ontwikkeling en lancering van BOOST - de actieagenda voor Smart Industry in Oost-Nederland - en coördineert de uitvoering. BOOST ondersteunt de maakindustrie die zich smart verder wil ontwikkelen. Het doel is efficiënter te werken, de klant beter te bedienen en nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen.

Oost-Nederland klaar voor Smart Industry

Oost-Nederland kent veel kansen om met slimme fabrieken en slimme objecten in een slimme omgeving nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Met BOOST ondersteunen we de maakindustrie in Oost-Nederland die zich smart wil ontwikkelen. Dat doen we samen met (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Doet u ook mee?

BOOST

BOOST is dé navigator voor een slimme en schone industrie, het onafhankelijke platform voor Smart Industry en Circulair ondernemen in Oost-Nederland. Hier werken bedrijven, intermediairs, overheid en de onderwijsinstellingen samen aan het realiseren van een concurrerende en duurzame industrie.

De BOOST actieagenda (https://boostsmartindustry.nl) bestaat uit diverse actielijnen gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, het opzetten van innovatieprojecten en proeftuinen (fieldlabs) en het creëren van de juiste randvoorwaarden. Daarmee versterkt deze agenda de internationale concurrentie-positie van de Maakindustrie. Cross-overs met sectoren als High Tech, Agro-Food, Energie- & Milieutechnologie en Life Sciences & Health leveren nieuwe innovatiekansen op.

Fieldlabs

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen een aantal smart industry ontwikkelingen tot een versnelling brengen. Een overzicht van Fieldlabs in Oost-Nederland vindt u in deze Fieldlab-brochure (feb19).

Smart Industry Voucher

Ondernemers in Oost-Nederland die aan de slag willen met Smart Industry kunnen een duwtje in de rug krijgen met een zogenoemd Smart Industry Innovatievoucher of met een BOOST Smart Industry voucher.

Voor ondernemers in Overijssel

Mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel kunnen een subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsproject voor een smart industry innovatie. Hiermee bedoelen wij verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en diensten en nieuwe sectoren ontstaan.

Meer informatie

Bas Ramaker 06 33 31 63 37

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via de provincie Overijssel.

Voor ondernemers in Gelderland

Bent u een Gelderse (mkb) ondernemer in de maakindustrie en wilt u aan de slag met Smart Industry? Dan kunt u een BOOST Smart Industry voucher aanvragen. Met de BOOST voucher kunt u een (zelf gekozen) externe expert inhuren om uw bedrijf, bedrijfsprocessen en/of producten te digitaliseren.  De voucher bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van €10.000,-.

Waar kunt u een voucher voor inzetten? Een paar voorbeelden:

  • Inventarisatie kansen en bedreigingen Smart Industry voor uw bedrijf.
  • Bewustwordingsprogramma om uw personeel mee te krijgen met de veranderingen die Smart Industry tot gevolg hebben.
  • Inzet IT architect om de samenhang en integratie van de software te optimaliseren.
  • Inzet specialist om de mogelijkheden in kaart te brengen van robots, cobots of AGV’s.

Meer informatie

Via de makelaars van RCT Gelderland.

Aanvraag indienen

De aanvragen lopen via de makelaars van RCT Gelderland. Ná uw contact met een RCT-makelaar kunt u via de portal van Oost NL een aanvraag  indienen.

In kaart

Wij hebben de het Smart Industry-ecosysteem in kaart gebracht op het volgende dashboard. Klik hier of op het kaartje om het dashboard te bekijken. 

Smart Industry