Oost NL

Sportief Opgewekt

De energierekening vormt een substantieel onderdeel van de begroting van sportverenigingen waardoor er minder geld over blijft voor de sport. Energiebesparing en duurzame opwek kunnen de energierekening fors verlagen.  

Sportief Opgewekt helpt verenigingen stroomneutraal te sporten door de projectontwikkeling en de financiering van de verduurzaming van het sportpark volledig uit handen te nemen. Begrotingen van sportverenigingen staan vaak onder druk. Het ontbreekt meestal aan tijd en capaciteit om grote kostenposten als energie op structurele wijze te verminderen.

Maatregelen

Het ontzorgingsconcept van Sportief opgewekt speelt daar op in. Het verlaagt een grote kostenpost, zorgt voor een toekomstgerichte uitstraling en creëert met haar communicatiemiddelen bewustwording bij de leden. Om de verduurzaming bij sportverenigingen te realiseren worden technieken zoals LED-verlichting op het terrein en in de clubgebouwen en zonnepanelen op de daken ingezet. De verenigingen besparen hierdoor op energieverbruik en wekken duurzame energie op waardoor er voorzien wordt in een groot deel van de elektriciteitsbehoefte. Sportief opgewekt regelt alle benodigde zaken als inkoop, plaatsing, onderhoud, terug levering, verzekering en beheer.

VDZ Arnhem duurzame voetbalvereniging from Sportief Opgewekt on Vimeo.

Hulp bij financiering

Ook de financiering wordt door Sportief opgewekt geregeld. Sportverenigingen kunnen per 1 januari 2016 een 100% borgstelling ontvangen op hun verduurzaming. Sportief Opgewekt verzorgt het contact met de bank en bekijkt onder meer mogelijkheden voor crowdfunding en subsidies.

Sportief Opgewekt

Sportief opgewekt is het broertje van Slim opgewekt dat sinds 2015 onderdeel uitmaakt van de portefeuille van de sector Cleantech Energy van Oost NL. Slim opgewekt zet zich in voor de verduurzaming van scholen. Inmiddels bestaat het opgewekte team uit 21 personen, zijn 41 scholen, 1 stadsboerderij, 1 bibliotheek en 1 sportaccommodatie verduurzaamd. Dankzij de projecten van Slim opgewekt, wordt er jaarlijks meer dan 950.000 kilo CO2 bespaard.