Oost NL

Sieplo

Met een nieuwe intelligente voerrobot voor de voeding van kalveren gaat Sieplo verspilling van veevoer tegen en levert zij een belangrijke bijdrage aan betere diergezondheid, het terugdringen van CO2-uitstoot en antibioticagebruik. Daarnaast biedt het de veehouder de mogelijkheid het rendement van het bedrijf te verbeteren. Het bedrijf uit Lunteren wil de uitrol van de robot grootschalig aanpakken. Oost NL verstrekte een financiering aan het bedrijf om dit te realiseren.

​Sieplo ontwikkelt, produceert en verkoopt voersystemen voor de veehouderij in Europa. Vanaf 2012 is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een voerrobot voor kalveren. De voerrobot pakt we meerdere actuele thema’s in de veehouderij aan. Door exact te monitoren wat de behoefte van het individuele dier geeft de machine exact voldoende voer af. De machine voert de dieren meerdere keren per dag, in plaats van alles in een keer. Daarmee gaat er minder voer verloren en kan de veehouder beter sturen. Dat heeft indirect een positief gevolg: De productie van veevoer heeft een grote impact op het milieu, wanneer er minder voer verloren gaat hoeft er minder te worden geproduceerd.

Een ander groot voordeel is dat er door gezondere dieren minder antibiotica nodig is. Met deze robot sluit Sieplo aan bij een behoefte uit de markt en de maatschappij: meer oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn.