Oost NL

Qalumma Technologies

Met Qalumma kunnen organisaties hun eigen centrale informatiebron creëren en controleren. Deze centrale informatie bron voorziet medewerkers actief van de best mogelijke informatie om hun werk maximaal te ondersteunen. Dit maakt medewerkers effectiever en efficiënter en levert hiermee grote besparingen in tijd en geld op. Qalumma kan permanent aan de veranderende omstandigheden worden aangepast door de organisatie zelf, zonder dat hiervoor technische inhoudelijke vaardigheden benodigd zijn.

Power of Information

Het verschil tussen Qalumma en andere (traditionele) informatiesystemen zit hem hoofdzakelijk in de compleet andere benadering van informatie en informatieverwerking. De Qalumma-omgeving gaat uit van de kracht informatie en de mogelijkheden die informatie in zich heeft. Het systeem geeft een organisatie de mogelijkheid om zelf te bepalen welke informatie relevant voor het bedrijf is. Deze informatie kan vervolgens eenvoudig gedefinieerd worden, en worden benut voor zowel operationele activiteiten als managementinformatie.

“Qalumma is het eerste “What You Want Is What You Get” informatiesysteem.”

De centrale gedachte is: "Eén Informatiebron - Vele doelen". Dat betekent dat medewerkers met maximaal relevante informatie ondersteund worden in de voor hun functie specifieke werkzaamheden. En mochten de eisen veranderen dan kan door het eenvoudig aanpassen van de definitie de informatiebehoefte weer snel en eenvoudig op orde worden gebracht (hiervoor zijn geen programmeurs nodig!). Klanten betalen voor Qalumma op basis van daadwerkelijk benutte gebruikstijd, kosten voor aanschaf en support zijn dus niet aan de orde!

Gelderland voor Innovaties

De investering vanuit Gelderland voor Innovaties stelt Qalumma in staat om de laatste fase van de ontwikkeling te realiseren voordat Qalumma grootschalig in de markt wordt geïntroduceerd. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van een Qalumma App-platform, de Qalumma Automation Engine en externe ontsluiting via de Cloud.

Binnen de maakindustrie bestaat er steeds nadrukkelijker de behoefte om real-time procesinformatie met bedrijfsinformatie te kunnen combineren. De ontwikkelingen ondersteund door Gelderland voor Innovaties spelen nadrukkelijk in op deze trend en stellen Qalumma in staat haar platform nog beter toepasbaar te maken voor de maakindustrie.