Oost NL

Primco

Primco bouwt een bio-energiecentrale in Duiven. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. Als fondsmanager van Topfonds Gelderland investeerde Oost NL vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland in de bio-energiecentrale. Naar verwachting levert de installatie begin 2020 de eerste elektriciteit en warmte.

Op het bedrijventerrein Innofase in Duiven komen ondernemingen samen die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Primco is een van die bedrijven. De bio-energiecentrale van Primco wordt gestookt op houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. De installatie kan uiteindelijk jaarlijks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte produceren. Dit komt overeen met het elektriciteits- en aardgasverbruik van bijna 4.000 respectievelijk 7.000 huishoudens.

Investeren in warmte

De verwerking van lokale afvalstromen van hout en groen tot opwek van warmte en elektriciteit in samenwerking met regionale partners die deze warmte zinvol inzetten in hun productieproces, is een mooi voorbeeld van de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen. Primco past binnen de topsector Energie en sluit aan bij de realisatie van de Gelderse ambities op het gebied van energietransitie.