Oost NL

PriHealth

Prihealth biedt een online centrum voor mensen met psychische klachten. Prihealth heeft een grote diversiteit aan producten ontwikkeld voor werkgevers, ARBO diensten/artsen, huisartsen, POHGGZ-ers, behandelpraktijken en (anonieme) cliënten. Met de gevalideerde vragenlijsten die de cliënt zelf kan doorlopen in zijn eigen tijd wordt een GGZ Triage afgenomen waarna de zorgverlener eventueel een zorgpad aan de cliënt kan aanbieden. Met de applicatie wordt de gehele GGZ zorgketen ondersteund – huisarts – POHGGZ – behandelpraktijken – GGZ instellingen waarbij de cliënt centraal staat en de regie voert over zijn Integrale Zorg Dossier.

ZorgIQ

De basis van het systeem is het SimplyCare ECD. Dit is tevens de basis van het ECD voor de 5500 hulpverleners van het Leger des Heils. De inhoud van de aanwezige zorgpaden heeft als basis de in de markt standaard beschikbare zorgpaden. De zorginhoudelijke medewerkers van PriHealth maken deze geschikt voor de applicatie en voegen daar concrete huiswerkopdrachten en achtergrondinformatie aan toe.

Voor de anonieme internetgebruiker die last heeft van stress, burn-out of stemmingsklachten is er ook een gratis dienst beschikbaar waarmee de uitslag van de doorlopen GGZ Triage met gevalideerde vragenlijsten rechtstreeks aan het Huisartsen Informatie Systeem kan worden aangeboden zodat de cliënt tijdig adequate zorg krijgt aangeboden. Voor cliënten met lichte klachten kan er gelijk doorverwezen worden naar e-hulp of ondersteunende voeding en bewegingsprogramma’s. De zorginhoudelijke diensten worden in de markt gebracht door Stichting ZorgIQ.