Oost NL

Optisense

Water uit de kraan, we gaan er klakkeloos van uit dat het betrouwbaar is. Maar staan we er ook bij stil, dat er aan de andere kant van de leiding dagelijks mensen bezig zijn om die kwaliteit en veiligheid te bewaken? Optisense ontwikkelde een innovatieve detectiemethode die elk verontreinigend stofje direct opspoort. 

Real-time

Met de detectiemethode van Optisense is het straks mogelijk om bijvoorbeeld een legionellabacterie of verontreiniging met een micro-organisme direct en ter plekke te ontdekken. Dankzij de ‘real-time, on-site analyse’ is het niet langer nodig om dagen op de lab-uitslagen te wachten. En dat kan een groot verschil uitmaken, zelfs tussen leven en dood.

Hoge gevoeligheid sensortechnologie

Het unieke van de nieuwe generatie sensortechnologie is de extra hoge gevoeligheid. Minuscule veranderingen in de samenstelling van water worden ontdekt door middel van lichtinval. Licht breekt op stofjes in vloeistof. Als er vreemde stoffen in het water zitten, verandert de brekingsindex. De sensor kan zelfs specifieke stofjes ontdekken. De methode is met een patent beschermd. Deze ultramoderne technologie is ontwikkeld aan de universiteit van Twente, en nog altijd werken de experts van Optisense nauw samen met hun universitaire collega’s.

Prototype

Het prototype van de sensor is klaar. Momenteel werkt Optisense aan aanpassingen voor de markt, zoals een sensor die de e-Coli bacterie opspoort en een meetinstrument dat direct de verandering in de  watersamenstelling opmerkt. De waterbedrijven wachten vol ongeduld, want de nieuwe methode is niet alleen sneller, maar ook veel goedkoper dan de huidige werkwijze.

Partners

De activiteiten van Optitense zijn bij de grote Waterbedrijven niet onopgemerkt gebleven. Vitens en KIWA zijn als partner gelieerd aan diverse onderzoeken. En er is ook veel buitenlandse belangstelling: waterbedrijven uit Singapore, Israël en de VS werken mee aan pilotstudy’s of financieren de productontwikkeling. Al deze nationale en internationale interesse belooft een goede start als straks de eindproducten daadwerkelijk op de markt komen.