Oost NL

Optiqua

Het Enschedese Optiqua kan met haar systeem EventLab real-time de kwaliteit van drinkwater monitoren. Met een investering van Oost NL samen met DEMCON kan Optiqua het product internationaal verder uitrollen. Daarnaast kan Optiqua voor de verdere industrialisatie van EventLab steunen op de toonaangevende engineering- en productiecapaciteiten van DEMCON.

Schoon drinkwater is van wereldbelang. De technologie van Optiqua bevordert de kwaliteit en veiligheid van water. Wereldwijd werken waterbedrijven met de systemen van Optiqua om waterkwaliteit te meten zowel in drinkwaterdistributienetwerken, op waterproductiebedrijven als bij waterinnamepunten.

Veranderingen in de watersamenstelling

Het unieke van het EventLab-systeem is zijn de gevoeligheid voor het detecteren van veranderingen in de watersamenstelling die verkregen wordt door toepassing van een optische meetsensor. Hiermee overtreft het traditionele sensortechnieken in toepassingen gericht op generieke bewaking van drinkwaterkwaliteit. Het EventLab-systeem is een complete oplossing. Het bestaat naast het sensorsysteem, uit de infrastructuur voor datatransmissie, algoritmes en software voor het verwerken en visualiseren van data en het detecteren van kwaliteitsveranderingen.