Oost NL

NovioSense

NovioSense ontwikkelt een draadloos (niet-invasieve) glucosesensor. Dit product vervangt de traditionele vingerprik met de meting van glucose in traanvocht, direct in het oog. Een revolutionaire uitvinding voor de verbetering van welzijn en gezondheid van patiënten met diabetes type 1.

Glucosemeter in oog maakt einde aan prik in vinger

NovioSense uit Nijmegen ontwikkelt een glucosemeter die in het oog wordt geplaatst en draadloos uit te lezen is. De ervaren Engelse directeur Chris Wilson gaat er met behulp van een investering van het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) voor zorgen dat er voor diabetespatiënten eindelijk een einde komt aan het prikken in hun vinger.

Waarom is het zo belangrijk dat er een nieuwe methode komt om de glucosespiegel te meten bij diabetici?
Chris Wilson, directeur NovioSense: “De meeste diabetici halen met een naald een druppeltje bloed uit hun vinger en meten daarmee de glucose. Hoewel zo’n prikje niet aangenaam is, ontstaan de problemen pas echt als je jarenlang acht tot tien keer per dag moet prikken. Na verloop van tijd raken je vingertoppen gevoelloos en gaan zeer doen.
Daarnaast zijn de metingen via het prikken in de vinger slechts een momentopname. Je kunt niet constant de waarden monitoren, terwijl je juist wilt kunnen anticiperen op schommelingen.
Om die redenen wordt al langer gezocht naar oplossingen waarbij je de glucosewaarden continu kunt meten, zonder dat er een naald aan te pas komt.”

Hoe komt het dat er anno 2013 nog steeds geen goed alternatief voor de prik in de vinger op de markt is?
“Het grote probleem is de nauwkeurigheid van de metingen. Er zijn onlangs enkele hypes geweest rondom nieuwe meetapparatuur voor glucose maar die hebben het, eenmaal op de markt, niet gered. Een voorbeeld is de GlucoWatch, die gedragen wordt als een horloge en claimde glucose door de huid heen te meten. Deze werd na een korte tijd alweer van de markt gehaald, omdat hij niet accuraat genoeg bleek. Wij letten dan ook goed op dat als we met de NovioSense glucosemeter op de markt te komen, de sensor nauwkeurig genoeg is om daadwerkelijk glucose te meten.
Om naaldloos glucose te kunnen meten, maken wij gebruik van het oogvocht waar glucose ook aanwezig is. Dat is niet eenvoudig. De waarden zijn wel vijftig keer lager dan in het bloed. Daarnaast is het oog geen gemakkelijke plek om een meetsensor te plaatsen. Wij zijn er niettemin in geslaagd een sensor te ontwikkelen die én nauwkeurig meet én in het oog kan worden geplaatst.”

Het dragen van de sensor is vergelijkbaar met het dragen van contactlenzen

De glucosesensor van NovioSense is klein, maar kun je je voorstellen dat de sensor patiënten in eerste instantie afschrikt om in hun oog te stoppen?
“Dat snap ik, maar die angst is ongegrond. Je voelt de sensor namelijk niet zitten in je oog doordat rondom de sensor een speciaal soort gel is aangebracht, waardoor hij heel zacht is. Het dragen van de sensor is vergelijkbaar met het dragen van contactlenzen; daarvan weet je ook dat ze er zijn, maar dat merk je na verloop van tijd niet meer.
Zo denken we continu na over gebruikersvriendelijkheid en onderzoeken we samen met de patiënten hoe we onze sensor verder kunnen verbeteren. Het apparaat kan namelijk nog zo goed werken, als patiënten hem niet willen dragen, wordt hij ook van de markt gehaald. Er zijn in het verleden al wat voorbereidende veiligheidsstudies gedaan met de sensor die een goed resultaat hadden. We hebben daarom wel vertrouwen in het gebruik van de sensor.”

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de glucosesensor wordt uitgelezen door middel van een smartphone. Dat is een revolutionaire vinding. Wat is jouw rol in ontwikkeling van de NovioSense glucosesensor?
“Twee collega’s van de Radboud Universiteit hebben het basisidee bedacht. Toen ik erbij kwam, was er een idee dat je glucose draadloos kon meten via het oog. Het is de uitdaging voor mij en mijn team om dat idee tot realiteit te maken. De ontwikkeling en naar de markt brengen van een medical device is mijn specialiteit, hoewel ik van oorsprong een chemicus ben en onderzoek heb gedaan naar materialen. Dat fundamentele onderzoek vind ik interessant, maar de toepassingen van materialen in medical devices boeit me veel meer. Ik wil graag een verschil maken voor patiënten. Ik denk dan ook dat de combinatie van ervaring op het gebied van medical devices en mijn achtergrond in de chemie belangrijke redenen zijn waarom ik ben gevraagd om de ontwikkeling van NovioSense te leiden. Daarnaast beheers ik, denk ik, de kwaliteit om te weten wanneer ik moet stoppen. Veel entrepreneurs en innovators houden te veel vast aan de eerste oplossing voor een probleem. Dat hebben ze bedacht en moet en zal werken. Ik niet. Ik heb een idee hoe we een probleem willen oplossen, maar als dat niet werkt, stap ik daar gemakkelijk van af en probeer het op een andere manier.”

Door Oost NL hebben we contact met andere regionale ondernemers

NovioSense heeft een investering gekregen van onder meer het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG), dat wordt beheerd door Oost NL. Hoe belangrijk is de betrokkenheid van Oost NL?
“Ik vind dat investeringsfonds een goed initiatief van de Provincie Gelderland. Ze hebben een pot geld waar veel kansrijke initiatieven gebruik van kunnen maken. In Nederland werkt dat anders dan bijvoorbeeld in Amerika. Daar is het meer alles of niks; veel geld gaat naar slechts enkele projecten. Om NovioSense te financieren, hebben we daarom  meerdere investeerders moeten aantrekken. Dat heeft ons echter een goede mix van investeerders uit binnen- en buitenland opgeleverd, met elk hun specialiteit.
De meerwaarde van Oost NL is dat ze uit de omgeving komt waar het bedrijf is gevestigd en ons dichter bij de provincie brengt. Door Oost NL hebben we contact met andere regionale ondernemers, waarmee we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. De kracht van Oost NL is dat ze weet wat haar sterkte punten zijn. Onze investment manager is ervaren en voorziet ons van advies. Maar als hij zelf de kennis niet heeft, doet hij zijn best om je in contact te brengen met mensen die wel over die specifieke kennis beschikken. Verder kunnen we Oost NL altijd bereiken als er iets is. Dat is prettig.”

Hoe zie je de toekomst van NovioSense?
“Het eerste doel is de glucosemeter voor diabetici zo snel mogelijk naar de markt te brengen. Maar uiteindelijk moet deze technologie een platform zijn waarmee we ook problemen bij andere ziekten kunnen oplossen. We zijn al met andere ontwikkelingen bezig. Ik kan je vertellen dat we binnenkort met iets heel cools komen. We zijn bij NovioSense met mooie dingen bezig.”

Video impressie