Oost NL

Machinefabriek Eerbeek

De MFE Group, bestaande uit MFE Machining & Construction en MFE Engineering & Industrial Maintenance, is een gerenommeerde machinebouwer en specialist in de revisie en het onderhoud van machines. MFE bestaat al meer dan honderd jaar en is met meer dan honderd medewerkers regionaal een belangrijke werkgever.

Bij MFE draaien ze moeiteloos een as van 20 meter

MFE Machining & Construction, onderdeel van MFE Group uit Eerbeek, kan twee nieuwe draai- en freescentra op volle kracht inzetten door een financiering van Oost NL uit de MKB Kredietfaciliteit Gelderland. De nieuwe machines moeten er mede voor zorgen dat MFE zijn sterke positie in de conventionele machinebouw versterkt en zijn werkzaamheden uitbreidt in met name de internationale olie- en gasindustrie. “We hebben hiermee een goed fundament gelegd voor de toekomst van het bedrijf”, zegt directeur en eigenaar Han Schoppink van MFE.

Machinefabriek Eerbeek draagt met ‘MFE Group’ al jaren een internationale naam, maar stap binnen in de bedrijfshal aan de Loubergweg in Eerbeek en je ruikt  een mengeling van verspaand metaal en olie, net als honderd jaar geleden bij de oprichting van het bedrijf. Anders dan destijds is het overgrote deel van de frees-, draai – en boormachines nu computergestuurd. “Maar we zijn al jaren een leerbedrijf en medewerkers die hier starten, beginnen nog allemaal op de conventionele machines”, vertelt MFE-eigenaar Han Schoppink. “Ze leren daarop nog het ouderwetse ambacht. Pas daarna gaan ze aan de slag met computergestuurd CNC-frezen en -draaien.”

MFE is een echte machinefabriek, waar metalen onderdelen worden bewerkt door middel van frezen, draaien, slijpen en waar jullie laswerk verrichten. Is er in de huidige tijd nog plaats voor een machinefabriek als MFE?

Schoppink: “Tegenwoordig wel weer. Die ommekeer in het denkproces is een jaar of vijf geleden gekomen. Daarvoor werd gedacht dat de maakindustrie gedoemd was te verdwijnen uit de Westerse wereld. Dat werk konden ze immers in het Oostblok en Azië veel goedkoper. Gek genoeg heeft de crisis hier voor een grotere waardering van de maakindustrie gezorgd. Doordat Duitsland, een land dat heel sterk is in maakindustrie, snel en sterk uit de crisis kwam, stond de maakindustrie plots in het centrum van de aandacht. Opeens werd duidelijk dat de maakindustrie een plek is waar je een goede boterham kunt verdienen. Technische scholen merkten dat bijvoorbeeld door aanmeldingen van nieuwe leerlingen.”

Maar qua prijspeil kunnen we hier in het Westen toch niet op tegen het Oostblok en Azië?

“We moeten hier ook niet de concurrentie aangaan met de bulkopdrachten die naar Azië gaan. Wij kunnen snel schakelen naar kleine series én voldoen aan hogere kwaliteitseisen. Daarmee moeten wij ons richten op een hoger segment van de markt om een goede boterham te verdienen. Ook wij hebben een jaar of tien geleden die omslag gemaakt. Tot die tijd waren wij hoofdzakelijk bezig met reparatie en revisie. Dat doen we nog steeds, maar we zijn ons ook gaan richten op de productie van onderdelen voor de oil & gas en offshore. De MFE Group bestaat niet voor niets nu ook uit MFE Machining & Construction BV en MFE Engineering & Industrial Maintenance BV.”

Gek genoeg heeft de crisis hier voor een grotere waardering van de maakindustrie gezorgd.

Na vele jaren bij MFE in dienst te zijn geweest, ben je vanaf 2007 directeur/eigenaar van de MFE Group. De grote veranderingen binnen MFE hebben onder jouw leiding plaatsgehad. Hoe lastig is het om in een bedrijf met meer dan honderd medewerkers deze veranderingen door te voeren?

“Ik heb nooit twijfels gehad dat het voor het bedrijf goed was om de switch te maken. Maar verandering en innovatie roepen in eerste instantie altijd weerstand op. Ook bij ons. Mijn eerste taak was draagvlak creëren binnen de organisatie. Daarom heb ik periodieke afdelingsoverleggen ingevoerd. Dat was nieuw. Ik ben een groot voorstander van bottom up werken. Ik geloof erin dat de vernieuwing vanuit de mensen moet komen. “De eerste afdelingsoverleggen waren niettemin confronterend. Diverse medewerkers zagen het belang van het overleg niet in, gaven het dagelijkse werk voorrang en stelden de vergaderingen uit. En als de vergaderingen wel doorgingen, kwam er in eerste instantie weinig respons. Maar we hebben volgehouden. Je zag daardoor routine komen in de vergaderingen en die leverden ook steeds meer op. De medewerkers werden enthousiast omdat ze zagen dat met ideeën daadwerkelijk wat werd gedaan.”

Je hebt zelf een financiële achtergrond, terwijl je leiding moet geven aan hoofdzakelijk technische mensen. Is het gebrek aan technische kennis een gemis?

“Ik zie het als mijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat de andere mensen in de organisatie hun werk goed kunnen doen. Daarvoor is gedetailleerde technische kennis niet nodig. Als mijn mensen op een plezierige manier hun werk kunnen doen, heb ik al veel gewonnen. Daarnaast denk ik dat ik door mijn financiële achtergrond beter in staat ben om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Niets ten nadele van techneuten, maar die zijn vaak toch geneigd in te zoomen op details. Ik houd meer de hoofdlijnen in de gaten. Neemt niet weg dat ik altijd graag bij maakbedrijven heb gewerkt. Het proces om iets te maken, fascineert me. De werkvoorbereiding, de afstemming met de klant, de hoogwaardige bewerkingen die we hier vervolgens toepassen en de eindcontrole. Als ik hier een vrachtwagen de deur uit zie gaan met weer een prachtig product van ons, ben ik trots.”

Verandering en innovatie roepen in eerste instantie altijd weerstand op

Het aantal maakbedrijven is groot, zeker op Europese of wereldschaal. Wat onderscheidt MFE ten opzichte van de concurrenten?

“Wij kunnen grote onderdelen met grote precisie maken. Wij draaien en frezen tot 20 meter. Dergelijke onderdelen, zoals zuigerstangen voor compressoren, maken we veel voor de olie- en gasindustrie. De eisen aan nauwkeurigheid zijn daar heel lastig te halen. Dat is ook de reden dat we twee nieuwe draai- en freescentra hebben aangeschaft. Dat zijn zes-assige machines, waardoor je in één opspanning veel meer bewerkingen kunt uitvoeren. We kunnen hiermee complexere onderdelen veel efficiënter en nauwkeuriger maken. “Met alleen de aanschaf van de draai- en freescentra ben je er echter niet. Deze machines hebben alleen al 110 gereedschaphouders. Om de machines in gebruik te kunnen nemen, moesten we extra gereedschappen aanschaffen, maar ook klauwplaten met een grotere diameter en bijvoorbeeld grotere brillen voor ondersteuning. Met de totale investering zijn enorme bedragen gemoeid.”

De twee draai- en freescentra heeft MFE mede via een bancaire financiering gerealiseerd. Voor de extra gereedschappen hebben jullie aangeklopt bij Oost NL. Waarom?

“Het verkrijgen van objectfinanciering lukt nog wel bij banken. Je kunt dan goed onderbouwd overleggen hoeveel uren je kunt draaien met de machines en wat dat oplevert. Daartegenover kun je de kosten zetten. Als de machines groter worden en je daar extra gereedschappen voor nodig hebt, waardoor de terugverdientijd veel langer wordt, krijg je een rekenmodel dat lastiger is voor banken. Uit eigen middelen was het ook niet mogelijk de extra investering te doen. Dat zou een te grote druk voor de liquiditeit betekenen.

“We hebben vervolgens onze pijlen verlegd en wisten dat de provincie Gelderland ook mogelijkheden tot financiering heeft. Zo kwamen we terecht bij Oost NL dat ons wees op de MKB Kredietfaciliteit Gelderland. Het traject dat we met Oost NL vervolgens hebben doorlopen, is prettig verlopen. Ik ben zeer te spreken over de wijze waarop Oost NL ons heeft beoordeeld. Daarnaast spreekt me de ervaring op het groeipotentieel van bedrijven erg aan. Ze hebben duidelijk verstand van zaken en ik kan andere maakbedrijven in dezelfde positie zeker aanraden ook met Oost NL te praten.”

Ik kan andere maakbedrijven in dezelfde positie zeker aanraden ook met Oost NL te praten

Wat betekent de verstrekte lening uit de MKB Kredietfaciliteit Gelderland door Oost NL voor MFE?

“We hebben met het geld onder meer de extra gereedschappen kunnen kopen en aanpassingen  aan de machines kunnen realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van de integratie van het 3D-CAM pakket. Dat zorgt ervoor dat we de machines meteen volop in bedrijf kunnen nemen. Nog voordat we de machines goed en wel hadden, kregen we al opdrachten binnen die we moesten afslaan doordat het vereiste gereedschap ontbrak. Dergelijke orders kunnen we nu wel binnenhalen. Daarnaast kunnen we ook proactief nieuwe markten aanboren. De concurrentie is groot, maar bij veel bedrijven staan nu vijf-assige machines. Met de zes-assige machines kunnen we nauwkeurig grote, gecompliceerde onderdelen maken. Daarmee hebben we een goed fundament gelegd voor de toekomst van het bedrijf.”

“De nieuwe verspaningscentra bieden niet alleen meer zekerheid voor de werkgelegenheid, maar zorgen ook voor een nieuwe uitdaging voor onze mensen. Er stromen mensen door naar deze nieuwe machines, waardoor van onderaf ook medewerkers doorschuiven. Kortom, het is een positieve impuls voor ons hele bedrijf.”

Video impressie