Oost NL

Lievestro Software

Ontwikkelt unieke capaciteitsplanningsoftware ziekenhuizen waarmee de bezetting van operatiekamers, bedden en specialisten beter op elkaar kan worden afgestemd.

Lievestro Software: betere zorg dankzij efficiëntere planning   

De zorgkosten in Nederland rijzen de pan uit. Dat komt deels omdat er anno 2015 nog altijd op een inefficiënte wijze gewerkt wordt, meent Johan Lievestro, algemeen directeur van Lievestro Software B.V., een bedrijf dat zich focust op het verbeteren van het gebruik van ziekenhuiscapaciteit. “Het is toch zonde als blijkt dat een operatiekamer niet gebruikt wordt, terwijl die gewoon beschikbaar is? Dat kost klauwen met geld”, zegt de 55-jarige ondernemer.

Mede met een investering uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) moet Lievestro Software uit Ruurlo de Nederlandse zorg een flink stuk goedkoper maken. Johan Lievestro: “Met ons gedachtengoed en de door ons ontwikkelde softwareapplicaties kan een besparing van minstens 5 procent op de begroting worden behaald. Per ziekenhuis is dat al snel enkele miljoenen.”

Dat is een flinke claim. Wat gaat er nu precies niet goed in ziekenhuizen?

Johan Lievestro: “In de meeste ziekenhuizen kijken afdelingen alleen naar hun eigen planning en wordt het geheel niet overzien. Stel, je moet opgenomen worden. Een ziekenhuis gaat dan kijken wat er precies moet gebeuren en wanneer een dokter tijd heeft om een eventuele ingreep te verrichten. Secretaresses duiken de agenda in en zien wanneer een dokter tijd heeft. Zo komen ze tot een datum waarop je kan worden geholpen. Klinkt logisch, maar dat is dus niet echt plannen, maar meer plaatsen, zo van: ‘waar en wanneer is er plek?’ Een hoop andere factoren, zoals bijvoorbeeld de capaciteitsbelasting van de beddenafdeling, worden helemaal niet meegenomen in die beslissing.”

“Dat levert niet alleen inefficiënt gebruik van de werkuren van de dokter op, maar ook onnodige leegstand van poliklinieken, operatiekamers en bedden. Als je ervoor zorgt dat poliklinieken, operatiekamers, bedden, dokters en patiënten goed op elkaar zijn afgestemd, creëer je een veel beter gebruik van de totale capaciteit van het ziekenhuis. Dat is wat wij met onze software kunnen bereiken. Wij laten ziekenhuizen vooraf nadenken over wat ze precies gaan doen (en wat voor een ziekenhuis ze willen zijn). Vervolgens bieden wij ondersteuning om de capaciteit en de patiënten zo goed mogelijk in te kunnen plannen. Je kunt onze werkwijze vergelijken met de besturing van een traditioneel productieproces, maar dan in de zorg.”

Het komt vaak voor dat bedden en operatiekamers ongebruikt blijven. Dat is zonde en kost geld.

Wat is het wezenlijke verschil tussen de huidige software die in ziekenhuizen wordt gebruikt en die van Lievestro?

“In ziekenhuizen die niet werken met onze software is vaak sprake van niet optimaal benutte capaciteit of onnodig beschikbaar gestelde capaciteit. Een ziekenhuis zorgt dat er, simpel gezegd, extra capaciteit beschikbaar is of moet zijn om tijdens extreme drukte nog steeds goede zorg te kunnen blijven bieden. Maar het komt vaak voor dat die bedden of operatiekamers ongebruikt blijven. Dat is zonde en kost veel geld.”

“Bovendien heeft de regering sinds 2015 een nieuw systeem ingevoerd dat rekening houdt met de prestaties van een ziekenhuis, om zo de marktwerking in de zorg te stimuleren. Ook het bekostigingssysteem is veranderd. Als je nu als ziekenhuis last van leegstand hebt, merk je dat direct in je bedrijfsresultaat – er zijn wel kosten, geen opbrengsten. Gevolg: een minder goed financieel resultaat van het ziekenhuis. Dat is dus niet nodig. Het is een kwestie van het juist inzetten van de dokters, operatiekamers en bedden op basis van de onderliggende plannen. Wij spelen daarin een rol.”

Onze aanpak lijkt op de besturing van een traditioneel productieproces, maar dan in de zorg.

Hoe dan?

“Onze software houdt rekening met statistieken die algemeen binnen ziekenhuizen bekend zijn. Wij weten vooraf op basis van cijfers al welke patiënten er komen. Wij weten weliswaar niet de namen van de patiënten, maar wel het type en wanneer zij ongeveer zorg nodig hebben. Als er bijvoorbeeld twintig opnames in een specifiek ziekenhuis zijn, weet je eigenlijk al hoeveel daarvan een operatiekamer nodig hebben. Waarom reserveer je dan niet alvast wat bedden, zodat je die mensen direct een plekje kunt geven? Je weet immers, op basis van statistieken, dat die mensen gaan komen. Onze software houdt daarmee rekening.”

Hoe krijgt Lievestro dat dan voor elkaar? Dat lijkt geen eenvoudige klus.

Daar hebben wij diverse oplossingen (ofwel: ‘PLANproducten’) voor, met structuur en overzicht als belangrijke pijlers. Een mooi voorbeeld uit het begin van het zorgproces: Lievestro helpt bij de bepaling van de ‘productcatalogus’ van een ziekenhuis. Die moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. Als er nu een knieoperatie moet worden gedaan, wordt in de verschillende systemen ingevuld: ‘knieoperatie’. Maar er zijn wel vijftig verschillende soorten knieoperaties. Dat zegt dus niets. Als je als arts van tevoren al weet om welke specifieke operatie het gaat, ben je al een stuk verder. In die beginfase, de bepaling van de zorg, valt een hoop te winnen. Het is een onderdeel van een groter idee, een vorm van bewustwording.”

“Plannen draait niet alleen om het vullen van agenda’s of logistiek. Je wil dat mensen hun werk slimmer doen. Daarvoor moet je ze in beweging krijgen. Wij doen dat door situaties inzichtelijk te maken. Als ziekenhuizen zien dat er gaten in de planning en onvolkomenheden in hun zorgstructuur zitten, doen ze er vanzelf wat aan. Nu is dat niet altijd even duidelijk. Dat is het verhaal dat wij proberen over te brengen.”

Oost NL zei letterlijk: de besparing is zo groot, daar liggen kansen.

En om dat verhaal over te brengen hadden jullie geld nodig? Dat is mede door een investering van Oost NL uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland gekomen.

“Wij gebruiken de financiering om onze software naar de markt te brengen. Op dit moment is de situatie als volgt: door de komst het nieuwe zorgsysteem is onze markt in rep en roer. Niet of slecht benutte capaciteit vertaalt zich nu direct in een minder financieel resultaat. Wij helpen ziekenhuizen die situatie om te buigen door daadwerkelijk grip te krijgen op de ingezette capaciteit. Onze benadering op basis van bewezen systematiek uit complexe productieomgevingen is nieuw voor de sector. Met ondersteuning vanuit Oost NL kunnen wij dit nu beschikbaar maken voor een bredere groep ziekenhuizen.”

“Zo bieden ze ons de ruimte om toch te kunnen groeien. Er zitten professionele mensen die genoeg business skills hebben om de potentie van onze software te zien. Bij Oost NL zeiden ze letterlijk: Waarom hebben ziekenhuizen dit niet? De besparing is zo groot, daar liggen enorme kansen.”

“Ik heb situaties gezien waar na implementatie van onze software minder operatiekamers nodig bleken, die bovendien ook nog eens beter werden benut. Er werden dus meer operaties gedaan, in minder O.K.’s! Dat levert al gauw miljoenen op, die een ziekenhuis ook elders kan besteden. Er zijn genoeg dure medicijnen, die patiënten wel (beter) helpen, maar niet worden aangeschaft door ziekenhuizen, simpelweg omdat ze te duur zijn. Als je dan in je ‘eigen toko’ op een slimme manier bespaart, kun je die medicatie wel betalen. Daaraan wil ik graag een steentje bijdragen.”

Video impressie