Oost NL

ITSLanguage

ITSLanguage ontwikkelt en exploiteert spraaktechnologie voor het talenonderwijs. De dienstverlening bestaat uit spraakherkenning (speech to text), automatische beoordeling van uitspraak en het opnemen, opslaan en afspelen van spraak. Daarnaast biedt ITSLanguage consultancy op het snijvlak van spraaktechnologie, didactiek en content.

Spraaktechnologie uit de Cloud

Via een simpele speech API kunnen websoftware, apps en games gebruik maken van de spraaktechnologie. De functionaliteit bestaat uit:

 • Automatisch beoordelen van uitspraak
  De spraaktechnologie vergelijkt een ingesproken antwoord van de cursist met het referentieantwoord. De spraaktechnologie beoordeelt de cursist op uitspraak en geeft direct feedback gerelateerd aan niveau.
 • Spraakherkenning
  Via spraakherkenning (speech to text) kan de cursist een antwoord inspreken. Het antwoord wordt herkent en in de vorm van tekst teruggegeven.
 • Spraakrecorder
  Via de ITSLanguage spraakrecorder kan spraak vanuit de Cloud worden opgenomen, opgeslagen en afgespeeld.

Showcase: Het online toetsplatform Quayn met ITSLanguage spraaktechnologie

De ITSLanguage spraakmodule is een digitale module ontwikkeld voor het toets- en examenplatform Quayn. De spraakmodule beschikt over verschillende spreekvaardigheidsoefeningen die aansluiten bij het ERK (Europees Referentiekader). Leerlingen kunnen door middel van spraak vragen beantwoorden in het toetsprogramma, een dialoog voeren met de computer en automatisch feedback krijgen op de kwaliteit van hun uitspraak. Leerlingen kunnen 24 uur per dag en vanaf elke gewenste locatie woorden, zinnen, monologen en dialogen oefenen.

Kenmerken

 • Software module voor het oefenen en toetsen van spreek- en gespreksvaardigheid.
 • Door integratie van spraaktechnologie zijn er nieuwe didactische mogelijkheden.
 • Docent bespaart tijd door de automatische beoordeling.
 • Het werkt volledig in de browser en is geschikt voor zowel de computer als tablet.

Over ITSLanguage

ITSLanguage is ontstaan vanuit een passie voor onderwijs en interesse voor nieuwe technologie. De onderneming is opgericht in 2012 en behoort inmiddels tot een belangrijke speler op het gebied van spraaktechnologie in educatieve applicaties. Tot de doelgroep behoren educatieve uitgeverijen, leveranciers van talenleer apps, games en software ontwikkelaars in andere sectoren.

De bedrijfsfilosofie is dat de klanten van ITSLanguage de beste educatieve toepassingen ontwikkelen om een vreemde taal te leren. ITSLanguage helpt klanten hierbij door het faciliteren van de spraaktechnologie en kant-en-klare software componenten.  Door een intensieve samenwerking met het researchcenter van University of Sheffield, garandeert ITSLanguage de kwaliteit van haar diensten en zorgt dat haar klanten gebruik kunnen maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen.