Oost NL

Ingredient Farm

​Het innovatieproject Ingredient Farm heeft als doel om in het glastuinbouwgebied NEXTgarden exotische specerijen als kurkuma en zwarte peper te gaan telen, veredelen en verwerken. Oost NL ondersteunde in de ontwikkeling van dit project, waarbij de focus ligt op het opbouwen van een ketenconsortium van bedrijven en kennisinstellingen.

De vraag naar kwalitatief goede grondstoffen neemt toe. Ook bij specerijen komt dit naar voren. De beschikbaarheid, kwaliteit en authenticiteit van specerijen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn aspecten die veel aandacht vragen. Het is goed om te onderzoeken of in Nederland een deel zelf geteeld kan worden in de toekomst. Binnenlandse teelt kan ook voordelen opleveren op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, logistiek en kosten.

Ingredient Farm gaat deze uitdaging aan met een consortium van o.a. tuinbouwers vanuit het glastuinbouwgebied NEXTgarden (gelegen tussen Arnhem en Nijmegen), jonge Wageningse technologiebedrijven en gerenommeerde Nederlandse specerijenbedrijven. Binnen het project wordt de specerijketen opnieuw ontwikkeld, van plantenveredeling, teelt, verwerking tot de verkoop van de specerijen. De keteninnovatie richt zich in eerste instantie daarbij op twee heel verschillende gewassen, kurkuma en zwarte peper.

Kansen

De partners zien veel potentie in de ontwikkeling van in Nederland geteelde specerijen. Door de productieketen lokaal op te zetten, worden grote transportafstanden vermeden. Samenwerking in de keten leidt tot nog voedselveiliger producten en speelt in op een groeiende marktvraag. Het project geeft invulling aan het beleid om van het NEXTgarden gebied een vitale en toekomstbestendige tuinbouwcluster te maken. Het Ingredient Farm project is mogelijk gemaakt door een door OP Oost toegezegde subsidie in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.