Oost NL

HalloZorg

Nederland vergrijst. De senior van nu blijft langer thuis wonen, krijgt minder zorg vanuit de overheid en is daardoor meer op zichzelf en op de mensen om hem/haar heen aangewezen.

Om de zorg betaalbaar te houden en om de kwaliteit ervan te waarborgen wordt de samenwerking tussen (thuis)zorgprofessionals en de mantelzorgers steeds belangrijker. HalloZorg biedt zorginstellingen een instrument om grip te krijgen op de samenwerking tussen formele en informele zorg. Zij combineert een contactenlijst, een gedeelde kalender en de mogelijkheid om berichten uit te wisselen: de essentiële tools om dagelijks samen te werken.