Header fallback 1

Enki Energy

Door de energietekorten die in de toekomst zullen ontstaan, wordt steeds vaker overgestapt op alternatieve energiebronnen die de huidige fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Zo kan ook biomassa uit restromen gebruikt worden voor het opwekken van energie, terwijl gelijktijdig het afval wordt verwerkt.

Enki Energy uit Nijmegen ontwikkelt en ontwerpt (kleinschalige) bioreactoren voor anaerobe vergisting van organisch afval waarbij energie vrijkomt in de vorm van biogas. Ook internationaal is er belangstelling voor de vergisters. Zo heeft de federatie van Ziekenhuizen in Sao Paulo (Brazilië) serieuze belangstelling voor een eerste pilot.

Verder is er belangstelling voor een vergister van Enki Energy bij een grote groenteoverslag in Sao Paulo, waarvoor momenteel berekeningen worden uitgevoerd aan gasproducties en commerciële haalbaarheid. Het gaat hierbij om het vergisten van grote hoeveelheden groenafval (sla, koolbladeren) die achterblijven op de overslag.

Feeding the Planet

De contacten die Enki Energy heeft gelegd in Brazilië, zijn ontstaan tijdens een handelsmissie naar dit land. Oost NL organiseerde deze handelsmissie in het kader van het project Feeding the Planet. Doel van het project was het ondersteunen van mkb bedrijven en starters om zaken te doen buiten Europa. Oost NL werkte hiervoor samen met een partner in Lombardije (Italië) en Languedoc Rousillion (Frankrijk). Oost NL was verantwoordelijke voor het organiseren van de missies naar Chili en Brazilië.