Oost NL

Deepwater-Energy

Het winnen van energie op plekken waar dat tot nu toe niet kon. Deepwater-Energy uit Arnhem krijgt het voor elkaar. Het bedrijf brengt de Oryon Watermill op de markt: een nieuwe horizontaal draaiende waterturbine die energie opwekt uit langzaam stromend water. Een wereldwijde innovatie die het begrip ‘groene energie’ nieuw elan geeft.

De Oryon Watermill levert een rendement op dat nog niet eerder uit laagverval situaties zonder geforceerd hoogteverschil is behaald. De installatie is een 100% natuurvriendelijk systeem dat zeer betaalbare hernieuwbare, duurzame elektriciteit levert.

De Oryon Watermill kan energie opwekken bij een rivierstroming van slechts 1 meter per seconde. Daardoor kan de Watermill op liefst 60 procent van de wereldwijde rivieroppervlakten worden ingezet. Het apparaat biedt ook andere voordelen: Vissen kunnen gewoon zwemmen in een rivier waar de turbine is geplaatst. Een veel minder milieubelastende oplossing dan normale waterturbines.

Proof-of-concept

Om de Oryon Watermill tot een succes te maken, heeft Deepwater-Energy een innovatiekrediet ontvangen uit het fonds Gelderland voor Innovaties.