Oost NL

Debiteurenbeurs.nl

Debiteurenbeurs is de eerste online marktplaats in Nederland, waar midden- en kleinbedrijven hun vorderingen kunnen verkopen.

Bedrijven kunnen op de Debiteurenbeurs eenvoudig hun liquiditeitspositie verbeteren door langlopende facturen via een veilingsysteem te verkopen aan investeerders om zo snel aan geld te komen. Investeerders kunnen via Debiteurenbeurs.nl een aantrekkelijk rendement behalen. Het concept is in Engeland en Amerika al met succes onthaald.