Oost NL

Asbestdaken vervangen zonder investering

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Dit betekent werk aan de winkel voor de vele agrariërs met een bedrijfspand voorzien van een asbestdak. RemoveR organiseert deze sanering van A tot Z. Het Arnhemse bedrijf presenteert nu een werkwijze waarbij de verwijdering van een asbestdak ‘zichzelf betaalt’ door het installeren van zonnepanelen op het nieuwe dak. ‘Dat scheelt naast organisatorische, ook financiële zorgen.’

Met hun bedrijf RemoveR organiseren Dennis Kuijper (33) en Gjalt Helfrich (36) sinds 2015 de sanering van asbestdaken. Bij het verwijderen van een asbestdak komt heel wat kijken: van asbestinventarisatie, asbestsanering, het maken van een nieuw dak tot het aanvragen van subsidies. Als asbestdeskundigen met de nodige ervaring in bouwmanagement verbaasden Kuijper en Helfrich zich over het gebrek aan service van vele bedrijven in de asbestbranche. Het kwam er vaak op neer dat de eigenaar van een asbestdak al deze losse elementen zelf moest organiseren.

Kuijper en Helfrich lanceerden daarom een totaalconcept waarmee eigenaren van asbestdaken worden ontzorgd. Dit kreeg veel navolging in de markt. ‘Het saneren van een asbestdak zorgt voor veel uitzoekwerk en vraagt veel van het organiserende vermogen van een ondernemer’, zegt Kuijper. ‘Dat kan in onze ogen veel efficiënter en voordeliger door alles in één totaalpakket aan te bieden. Zo krijg je één project met één prijs en één aanspreekpunt. Dat scheelt de ondernemer veel tijd en is overzichtelijker.‘

RemoveR zelf is geen asbestsaneerder: het bedrijf ontzorgt de ondernemer en organiseert de sanering van A tot Z. De sanering wordt aanbesteed en door onafhankelijke, gecertificeerde partijen uitgevoerd.

Vervanging zonder investering

Kuijper en Helfrich zijn in 2017 aan de slag gegaan met een werkwijze waarbij ze de eigenaren van asbestdaken ook financieel ontzorgen met een werkwijze waarbij de verwijdering van een asbestdak ‘zichzelf betaalt’. Voor de twee asbestdeskundigen was het vanaf de oprichting van RemoveR al helder dat het verwijderen van alle asbestdaken voor veel eigenaren van die daken financieel een onmogelijke opgave is. ‘Het saneren van een asbestdak en de vervanging door een nieuw dak kost sommige ondernemers met meerdere schuren meer dan tachtigduizend euro’, legt Kuijper uit. ‘Dat is niet door elke ondernemer op te brengen. Bovendien: de sanering van een asbestdak levert niemand voordeel op in de bedrijfsvoering.’

Vandaar dat Kuijper en Helfrich op zoek gingen naar een manier om asbestdaken zonder investering te vervangen. Met hun bedrijf RemoveR vonden ze daar een antwoord op. ‘Er zijn vergevorderde gesprekken met grote investeerders’, vertelt Kuijper. ‘Dat ging niet zonder slag of stoot, maar inmiddels ziet het er goed uit.’

2024

De sanering van asbestdaken kent een door de overheid gehanteerde streefdatum: in 2024 moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. Dit werpt een gigantisch maatschappelijk en economisch probleem op voor eigenaren van asbestdaken en de gemeenten waar deze panden staan.

De rijksoverheid wil asbestdaken saneren, omdat deze daken vaak aan het eind van hun levensduur zijn. Dit betekent dat de daken broos en kwetsbaar zijn geworden. Door erosie komen asbestvezels aan de oppervlakte te liggen. Deze vezels komen in de lucht terecht en spoelen bij regen van het dak en komen zo in het oppervlakte- en grondwater terecht. Dit is om meerdere redenen onwenselijk.

Veel daken van agrarische panden gebouwd voor 1994 bevatten asbest. Er is de komende jaren dus nog veel werk aan de winkel. In Nederland gaat het om 120 miljoen vierkante meter asbestdaken. De provincie Gelderland telt ruim 20 miljoen vierkante meter asbestdaken, somt Kuijper op. RemoveR richt zich met name op Gelderland, Brabant en Flevoland. ‘We hebben zo’n zestigduizend vierkante meter aan asbestdaken in portefeuille.’

Voucher Groeiversneller

‘Het idee voor RemoveR was duidelijk’, vertelt Kuijper. ‘Maar aan de uitwerking zaten veel haken en ogen. Gelukkig konden we met de voucher van ondersteuningsprogramma De Groeiversneller enkele specialisten inhuren.’

Met het geld dat RemoveR zelf investeerde en de bijdrage van De Groeiversneller is een consultant ingehuurd, die Kuijper en Helfrich hielp met het scherper formuleren van hun bedrijfsplan. Door zijn ondersteuning kregen ze ook meer grip op het financiële deel van hun propositie. Er is tevens een communicatiespecialist aangetrokken die onder meer een geautomatiseerd communicatiesysteem opzet. ‘Vanwege de lange looptijd is het belangrijk mensen betrokken te houden. Onder meer via e-mails die hen op de hoogte houden van de stand van zaken van het project’, licht Kuijper toe.

Via de bedrijvencoach kwamen de twee ondernemers ook in gesprek met een grote energieleverancier. ‘Het is altijd goed als een ervaren consultant, die zelf ook ondernemer is, kritisch naar je bedrijfsplan kijkt en je een duwtje in de goede richting geeft’, constateert Kuijper. ‘Ook het feit dat De Groeiversneller kapitaal in het plan investeerde gaf ons het vertrouwen door te gaan. We hebben inmiddels een acquisiteur aangenomen en denken te groeien van één medewerker naar vijf mensen in de buitendienst en twee of drie op kantoor.’

Kuijper en Helfrich verwachten dat het contract met de investeerders dit najaar wordt getekend. ‘De eerste subsidies voor de zonnepanelen worden dit najaar al aangevraagd. Die worden waarschijnlijk in januari toegekend. Dan kunnen we aan de slag met de eerste zichzelf terugbetalende asbestsaneringsprojecten.’