Oost NL

Antecy

Aangenomen wordt dat door de toename van broeikasgassen (zoals CO2) in de atmosfeer de algemene temperatuur stijgt. Antecy heeft een technologie ontwikkeld waarmee CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald die kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van onder andere duurzame brandstoffen.

Antecy ontwikkelt brandstoffen door waterstof en CO2 om te zetten in methanol. Voor het creëren van waterstof wordt gebruikt gemaakt van het hydrolyseproces dat wordt voorzien van elektriciteit door zonnepanelen. De combinatie van deze technieken creëert solar fuels. De technologie van Antecy kan ook worden toegepast voor de ontwikkeling van polymeren, of in  enhanced oil recovery, tuinbouw en algenkweek. Per technologietoepassing tracht het bedrijf een joint venture op te zetten met organisaties die geïnteresseerd zijn in de commercialisatie. De business case voor tuinbouw wordt op dit moment uitgewerkt vanwege de kortere time-to-market en lagere kosten.

Proof-of-concept

De onderneming heeft een proof-of-concept op labschaal bij de Universiteit Twente. Recent heeft Antecy een designstudie voor solar fuels afgerond in samenwerking met Shell Global Solutions International. Op dit moment werken beide partijen een traject uit voor verdere ontwikkeling van het CO2 afvangsysteem.