Oost NL

3D+ GeoSolutions

De Zutphense onderneming 3D+ Geosolutions B.V. (hierna: 3D Geo) voorziet binnen de wereld van de ruimtelijke inrichting en met name binnen de discipline gebouw- en objectbeheer in de permanente behoefte aan gedetailleerde en up-to-date- gegevens (o.a. afmetingen, energieverbruik, staat van onderhoud, gebruikte materialen) van de objecten in portefeuille. Alles ten behoeve van beheer én onderhoudswerkzaamheden. 

In nauw overleg gedurende enkele jaren met woningbouwcorporaties, gebouwbeheerders, assetmanagers en de UTwente, is een workflow ontwikkelt die nauwkeurig de ruimtelijke inrichting vastlegt en beschrijft. De zogeheten geclassificeerde wereld. Gegevens (bouwinformatie) van gebouwen zijn veelal verspreid opgeslagen over verschillende organisaties en op verschillende manieren (papieren tekeningen, 2D digitaal of 3D digitaal etc.) Als gevolg hiervan zijn de gegevens niet up-to-date of beperken zich tot de in - en uitwendige maatvoering van een gebouw. Tevens ontbreekt vaak informatie over de opstelling van in de ruimte geplaatste objecten. De Nederlandse bouwsector heeft hierdoor jaarlijks te maken met ca. € 7 miljard aan faalkosten. Dit is tevens een mondiaal probleem.

Virtuele wereld

3D Geo ontwikkelt een totaalpakket op het gebied van het meten, registreren en beheren van de ruimtelijke inrichting waaronder gebouwen. Zij gebruikt de meest moderne meetapparatuur waaronder 3D-laserscanners om ruimten en objecten digitaal te meten, te analyseren en te visualiseren. Deze informatie gebruikt 3D Geo vervolgens om een reële maar virtuele wereld te vullen met objecten, waarbij elk object op basis van haar geografische coördinaten een unieke plek in de virtuele wereld krijgt. Hierdoor ontstaat een wereld die door gebruikers benaderd, bevraagd en gemuteerd kan worden. 3D Geo levert reeds diensten op het gebied van het meten en registreren van installaties en gebouwen. Het 3D GeoPlatform met de naam ‘GloBLD’ zorgt voor een eenduidige manier van informatieopslag en bijhouding en resulteert in forse besparingen op faalkosten en verhoogt de efficiency exponentieel.

Markt

De onderneming richt zich op partijen die zich bezighouden met de ruimtelijke inrichting, zoals bouw en industrie waaronder de woningcorporaties/vastgoedmarkt. Het grote voordeel voor deze laatste markt is bijvoorbeeld het maximaal vergroten van inzicht in de woningportefeuille en vele andere zaken waaronder toegepaste materialen, functie, m³ en m², puntenwaardering met betrekking tot huurwaardeberekening, WOZ waarde, EPA et cetera.  Maar ook een grote speler in de luchtvaartindustrie onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van het 3D Geo systeem (zowel inzicht in openbare als technische ruimtes).

GloBLD-project

De basis van het 3D GeoPlatform is afgerond, werkbaar en in te zetten. Een aantal componenten moet nog worden uitontwikkeld. Gelderland voor Innovaties maakt het mogelijk om deze compo-nenten uit te ontwikkelen. Na afronding kan worden gestart met de actieve vermarkting van GloBLD. Een revolutionaire 3D database, 3D GeoPlatform, open source en Saas oplossing in de Cloud.