Oost NL

ROCKET

ROCKET (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Doelen van het project zijn

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Kom ook met uw idee!

Maak deel uit van ROCKET en kom met uw idee voor een grensoverschrijdend project: voor de financiering van een haalbaarheidsonderzoek of voor het direct met partners beginnen met één van de innovatieprojecten. De countdown loopt!

Haalbaarheidsonderzoeken

Max. 47.500 euro budget per haalbaarheidsonderzoek*
Aan elk haalbaarheidsonderzoek moeten ten minste twee partijen (grensoverschrijdend) verbonden zijn. De aansturing van een haalbaarheidsonderzoek is in handen van één bedrijf.

Innovatieprojecten

Max. 800.000 euro budget per innovatieproject.*
Looptijd 2-3 jaar.
Met een projectbudget van gemiddeld 600.000 euro zijn de projectpartners vooral afkomstig uit het mkb, eventueel in samenwerking met onderzoeksinstellingen.

Al toegekende en lopende innovatieprojecten:

  • SAIL PRO (productie)

De ontwikkeling van een op laser gebaseerd productieproces van nanodeeltjes en het gebruikspotentieel daarvan op een groot aantal verschillende gebieden staat centraal bij het project “SAIL PRO” (Safe and Amplified Industrial Laser PROcessing).

  • Antibacterial Materials (gezondheid & productie)

Moderne antibacteriële materialen op basis van keramiek bieden veel gebruiksmogelijkheden bij producten voor consumenten en voor klinisch gebruik.

  • SuperSurf (energie & productie)

Brandstofcellen behoren tot de energie-omzetters van de toekomst. De productie vereist een betrouwbare kwaliteitscontrole van de componenten. De ontwikkeling van een 2D- en 3D-meetsysteem voor de optische inspectie staat centraal bij het project “SuperSurf” (Surface measurement systems for fuel cell production).

  • Fast-Pharma (gezondheid)

De productie van zeer gespecialiseerde farmaceutica voor “molecular imaging” stelt hoge eisen aan de kwaliteitscontrole van deze producten. Om analysetijden te verkorten en de procescontrole te verhogen wordt een compact analyse- apparaat binnen het project “Fast-Pharma” (Fast microGC analyzer for pharmaceutical applications) ontwikkeld.

Het ROCKET-subsidiegebied

Het project ROCKET richt zich op de Duits-Nederlandse grensregio. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de individuele eisen van de deelnemende projectpartners zijn er vijf regionale coördinatoren (Oost NL, Business Cluster Semiconductors Netherlands, Novel-T, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW en innos – Sperlich GmbH) als persoonlijke contactpersoon en lokale adviseur beschikbaar.

* Het aantal te verdelen haalbaarheidsonderzoeken en innovatieprojecten wordt op basis van het reële budget vastgesteld.

Meer informatie: www.rocket-innovations.eu

INTERREG logo (klik voor vergrootte weergave)