Oost NL

Groei door met De Groeiversneller

Quickscan Energie 

Projectondersteuning

De Groeiversneller biedt projectondersteuning.

Voor wie?

Projecten op een locatie in Gelderland die op redelijke termijn een bijdrage kunnen leveren aan de opwek van duurzame energie of besparing van energie of CO2, kunnen ondersteuning krijgen. Een business developer Energy van Oost NL verkent samen met u de businesscase en bekijkt wat er nodig is om de case te versterken.

Ondersteuning

We kijken naar verschillende manieren van ondersteuning, een voucher om extern advies in te huren is een van de mogelijkheden. Of er een voucher kan worden ingezet beoordeelt de business developer van Oost NL. De focus ligt op het doorrekenen van businesscases, de fase die volgt op een haalbaarheidsstudie of verkenning. Een haalbaarheidsstudie, verkenning, oriëntatie of conceptueel plan wordt niet door ondersteund. De ondersteuning vanuit de projecten voucher binnen De Groeiversneller is er niet alleen voor het mkb maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren (bijv. bewonerscoöperaties).

De omvang van een innovatie voucher is maximaal €10.000,- (excl. btw).

Hoe werkt het?

Stap 1: Groeiplan

Online dient u uw groeiplan in via een quickscan in de Oost NL portal. Wij gebruiken uw groeiplan als voorbereiding op het gesprek en om te bepalen of en hoe Oost NL kan ondersteunen via De Groeiversneller.

Stap 2: Gesprek

Wanneer uw groeiplan voldoende aansluit bij De Groeiversneller, plannen wij een afspraak met u in om uw groeiplan en de vraagstukken te bespreken. Op basis van uw groeiplan en dit gesprek wordt definitief bekeken of u in aanmerking komt voor De Groeiversneller. Hierbij kijken wij of het groeiplan realistisch is en of het aansluit bij een van de maatschappelijke uitdagingen. We bespreken hoe De Groeiversneller kan ondersteunen bij de te nemen stappen en wat de mijlpalen zijn. Ook kijken wij naar andere instrumenten, alternatieve financieringsmogelijkheden en verwijzen wij door in ons netwerk.

Stap 3: Voucher

Na het gesprek kunt u een aanvraag indienen voor een voucher via onze portal. U spreekt af met de business developer waarvoor u de voucher gaat inzetten en wat de mijlpalen zijn die u wilt bereiken. U krijgt van ons een bevestigingsbrief of de inzet van de expert voor uw groeiplan door middel van een voucher via De Groeiversneller is goedgekeurd.

Stap 4: Contact over uw groeiplan

Wij houden contact met elkaar over de voortgang van uw groeiplan, het behalen van de mijlpalen die voorzien waren en de resultaten. Wij zorgen ervoor dat u in de juiste netwerken zit of komt.