Oost NL

Van Energie naar Klimaat; samen versnellen we de energietransitie

De uitstoot van CO2 moet drastisch omlaag; daar zijn we het allemaal over eens. De energietransitie leidt naar een nieuw duurzaam systeem om de energie op te wekken die we nodig hebben om te leven en te werken, zonder de aarde uit te putten. Maar hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Wat is the next step? Donderdag 29 november 2018 tijdens het event 'Van Energie naar Klimaat' gingen we in de Rozet in Arnhem met een volle zaal ondernemers, beleidsmakers, investeerders en andere geïnteresseerden hierover in gesprek.

WhatsApp Image 2018-11-29 at 14.38.21

"Laten we met elkaar niet meer praten, maar doen!"

Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL, riep in zijn welkomstwoord de aanwezigen op om niet meer met elkaar te blijven praten, maar samen in actie te komen: "Oost-Nederland biedt kansen op het gebied van energie-opslag, kijk naar Lithium Werks, en de aanwezige kennis op het gebied van waterstof, denk aan Hygear. Samen gaan we de uitdaging aan om van het gas af te gaan en zo de bebouwde omgeving te verduurzamen. Oost NL kan bedrijven bij elkaar brengen en met de juiste financiering aan ondernemers een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie."

Tekort aan technisch personeel

Frits Verhoef, auteur van het boek Lef en Moed, uitte zijn zorg over de snelheid van de klimaatontwikkeling; elk jaar is het weer warmer en de getoonde grafieken laten een schrikbarend beeld zien van CO2 toename. We kunnen niet bezig zijn met waarschuwingen in de wind te slaan, het is 1 voor 12. Wat is er nodig om onze verslaving aan energie te veranderen, er zijn positieve ontwikkelingen; het klimaatakkoord van Parijs geeft aan dat er bewustwording is bij politici, de wetenschap draagt bij aan beter inzicht. Maar wat er ook nodig is, is een cultuurverandering onder burgers en bedrijven om daadwerkelijk te veranderen. We hebben leiderschap en ondernemerschap nodig. Frits Verhoef: "Waar ik echt wakker van lig, is dat we niet voldoende goed geschoold technisch personeel hebben om de energietransitie te realiseren."

Investeringsfondsen versnellen transitie

Gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland, gaf aan dat de provincie de komende elf jaar jaarlijks € 30 miljoen toegezegd heeft voor financiering van de energietransitie en daar komt nog eens € 5 miljoen extra bij. Peter Drenth: "Gelderse ondernemers durven risico te nemen en zetten een eerste stap. Provincie Gelderland doet mee en zorgt dat de infrastructuur goed is. We moeten niet al te bang zijn. We moeten er samen in geloven en elkaar aanspreken, ook als het een keer niet lukt. De Provincie heeft investeringsfondsen, zoals het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, die als taak hebben om de transitie te versnellen en ook risico te nemen door te investeren in risicovolle projecten en ondernemingen. Dus kom in actie: gebruik de mogelijkheden die Oost NL biedt."

Energietransitie doen we samen

In het ronde tafel gesprek met Marinus van Driel (Hygear), Peter Drenth, Marius Prins en Masha van Vuuren (Liander) waren alle deelnemers het over eens; er is een tekort aan technisch personeel, op alle niveaus. Dus help mensen met omscholen. Op de stelling "De dominantie van fossiele energiespelers belemmeren de vereiste innovatie van de energievoorziening"? was de zaal het eens. Toch doet Shell ook mee in de energietransitie door te investeren in waterstof en zakelijk is het interessant om mee te doen in de transitie. Visie vanuit de provincie is om van Oost-Nederland de groene energie valley te maken.

Succesvolle ondernemers

Ondernemers die Oost NL financiert, zoals Hilde Van Dijk (Slim Opgewekt), Marinus van Driel (HyGear), Peter Jansen (Sparkling), Pieter Siekman (Drijvend Zonnepark Lingewaard) en Jemy Pauwels sectormanager Cleantech & Energie van Oost NL vertelden hoe zij met een financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland een succesvolle bijdrage leveren aan de energietransitie in Gelderland.