Oost NL

Resultaat van 22 maanden De Groeiversneller: Groeien naar een betere wereld

De Groeiversneller is gestart in maart 2017 en draait nu 22 maanden. Tijd om terug te kijken. De Groeiversneller bedient de Gelderse topsectoren food, health en energy, maar ook andere sectoren en bedrijven met groeipotentie. Oost NL voert het door de provincie Gelderland gefinancierde programma uit.​

groeiversneller

​Aanloop groeit

Bedrijven weten De Groeiversneller steeds beter te vinden. Startpunt is een doordacht groeiplan dat de ondernemer online indient. Hierin staat de ambitie van de ondernemer, waar hij tegenaan loopt en wat hij nodig heeft. In totaal zijn 702 groeiplannen ontvangen. De drukste maand was deze december: we ontvingen deze maand 58 groeiplannen. Gemiddeld kwalificeert 70% zich voor ondersteuning vanuit het programma. Andere groeiplannen verwijzen we door, naar onze partners en andere programma's zoals De Startversneller en Business Versnellers. De groeiplannen zijn gelijkmatig verdeeld over jonge kleine startups - maximaal 5 jaar oud - en bestaande mkb bedrijven.

Partnernetwerk

De Groeiversneller werkt samen met een groot netwerk van partners die naar elkaar doorverwijzen om het juiste loket voor de ondernemer te vinden: de ondersteunende netwerkorganisaties die actief zijn in Gelderland. Bijvoorbeeld van de Regionaal Centrum voor Technologie GelderlandHealth ValleyGelders familiebedrijven Gilde en The Economic Board.

Energietransitie, -besparing en CO2-reductie

Oost NL kijkt naar de groeipotentie van de onderneming, maar ook naar de bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen in Nederland. Van de toegelaten groeiplannen richt ongeveer 25% zich op de ontwikkeling van duurzame energie en CO2-reductie en 25% op de ontwikkeling van een betere gezondheidszorg, preventie en gezondheid, gevolgd door maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding.

De grote vertegenwoordiging van plannen op het gebied van energietransitie en CO2-reductie komt mede doordat De Groeiversneller een aparte actielijn heeft voor deze maatschappelijke uitdaging: De Groeiversneller Energie. De plannen van ondernemer beoordelen we dan vanuit de doelstellingen van CO2-reductie.

Ondersteuning

De Groeiversneller voerde meer dan 704 gesprekken met ondernemers over hun groeiplan. In het gesprek kijken we naar de behoefte en verwijzen we door naar de private of publieke organisatie die het beste kan ondersteunen. De Groeiversneller verstrekte 337 vouchers voor de inhuur van externe expertise. Bijvoorbeeld voor het maken van een exportplan, voor organisatieadvies, een financieringsplan enz. In totaal zijn meer dan 250 verschillende private experts ingehuurd, met name uit Gelderland, maar ook ver daarbuiten: Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Een groeiplan is zo altijd maatwerk. Ook verstrekte De Groeiversneller 13 leningen vanuit haar partner Qredits, maar ondersteunde ook bij het verkrijgen van leningen bij andere financiers.

Meer weten

Wil jij ook doorgroeien in 2019? Lees hier meer over De Groeiversneller en bekijk welke bedrijven​ al gebruik hebben gemaakt van De Groeiversneller.