Oost NL

Nederland topland voor buitenlandse investeringen

​Onlangs publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport over Buitenlandse Directe Investeringen (BDI) oftewel Foreign Direct Investments (FDI). Nederland blijkt het opmerkelijk goed te doen.

OECD

Nederland staat in de top drie van de belangrijkste BDI-ontvangers wereldwijd in 2018, volgens de OESO. Nummer één is de VS en nummer twee is China. De BDI-instroom in Nederland steeg met 20% ten opzichte van 2017. Dit is een opmerkelijke prestatie, gezien het feit dat de wereldwijde BDI stromen terugliepen met 27% in 2018. De BDI-instroom in de EU-landen daalde met 20%.

Staafdiagram Inflow

Het blijkt dat Nederland een aantrekkelijk land is om in te investeren. Kijkend naar de naar BDI-uitstroom, contateert de OESO dat Nederland in de top vijf staat van de grootste buitenlandse investeerders wereldwijd. De landen Japan, China, Frankrijk en Duitsland waren de grootste bronnen van BDI-uitstroom wereldwijd in 2018.