Oost NL

Lancering Industrial Reality Hub

Industrial Reality Hub zet Oost-Nederland stevig op de kaart met AR/VR in industry en medtech

Industrial Reality Hub

De Industrial Reality Hub is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Controllab, OVsoftware, SeriousVR, Recreate, Twinsense360, Benchmark Electronics, Demcon-Nymus3D, The Virtual Dutch Men en het VR Lab van de Universiteit Twente, onder aanvoering van Oost NL. Samen bieden deze partners technologische competenties aan die nodig zijn voor het neerzetten van de volgende fase van Smart Industry. Het hele palet wordt aangeboden van fundamenteel onderzoek naar toegepast onderzoek en van R&D tot en met experimentele ontwikkeling met pilotklanten en uiteindelijk implementatie. De hoofdthema's zijn Visualisatie, VR training, Digital Twins, AR Assembly, maar ook Big Data en Artificial Intelligence, met toepassing in de industrie als in gezondheidszorg en de bouw. 

Doel van de IR Hub is het intensiveren van de onderlinge verbindingen tussen de bedrijven die actief zijn of willen zijn op de kennisvelden die samen toegepaste AR/VR vormen en uit te groeien tot een Europese speler. 

Via drie werkgroepen projecten, internationalisering en kennis wordt een meerjarig plan uitgevoerd. De samenwerking ontstond uit activiteiten van Oost NL op gebied van Augmented en Virtual Reality en is de opvolger van het Cluster Human Machine Interfaces. De IR Hub is ingebed in een breder ecosysteem van in totaal 35 bedrijven, kennisinstellingen en faciliteiten die actief zijn met AR/VR gericht op Smart Industry. 

Voorzitter Christian Kleijn van Controllab zegt over de Hub: "De tien partners hebben een leidende rol in businessontwikkeling op het gebied van AR/VR in Nederland. De sterk betrokken kopgroep heeft een duidelijk belang bij samenwerking vanuit  groeidoelstellingen. Bovendien bieden we via Smart Industry meerdere Fieldlabfaciliteiten aan voor externe partners. Hierin wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken. Deze nieuwe technologieën zijn zeer aantrekkelijk voor talent  en zorgt dus voor het binden van jonge mensen in Oost-Nederland. Daarnaast heeft AR/VR een geweldig potentieel om in bedrijfsprocessen gegevens sneller beschikbaar te maken voor medewerkers en daardoor kwaliteit te verhogen." 

​De Hub geeft prioriteit aan het bouwen van een foothold vanuit Nederland om de opstap te maken naar Europa, als middel voor het ontwikkelen van complexe innovatieprojecten. Een recent afstudeeronderzoek heeft aangetoond dat er een economische toegevoegde waarde is gecreerd van € 660.000 euro in de ontwikkelfase. Robbert Jan Kooij, projectmanager High Tech bij Oost NL: "Dit jaar kan daar 343.000 euro bij opgeteld worden, dankzij de projecten Ipro-Noord en Manunet". Hiernaast hebben we het label ontvangen van Europese Digital Innovation Hub. Via het regionale en het landelijke Smart Industry netwerk maken we nu de opstap naar nationaal Fieldlab." 

Innovatieprojecten en faciliteiten

Juist de interactie tussen verschillende kennisdomeinen met marktgebieden, leidt tot doorbraken in innovaties. Dit is niet gelimiteerd tot de initieel betrokken partners binnen de Hub, maar het is nadrukkelijk de intentie om de kennis uit te breiden met andere bedrijven die actief zijn of willen zijn op en rondom de vakdisciplines van AR/VR. De Hub is een open innovatie netwerk en zal ook op Europees niveau de samenwerking vinden met Duitsland, gevolgd door Frankijk, Spanje en Italië.

In de afgelopen jaren zijn de bedrijven sterk geworden op hun eigen kennisgebied, maar echte samenwerkingen komen niet vanzelf van de grond. Op verschillende locaties zoals Gebouw N op het High Tech Systems Park in Hengelo en in het ontwikkeling zijnde Perron038 zijn innovatieve bedrijven gevestigd. Deze initiatieven hebben echter een voornamelijk sectorale, lokale invalshoek of verzamelgebouw technische invalshoek. De IR Hub verbindt meerdere AR/VR faciliteiten met de faciliteiten van de eigen partners en zet deze gezamenlijk uit op Europees niveau. 

Daarbij staat Nederland internationaal nog niet goed op de kaart met industrieel toegepaste AR/VR Technologie en wordt ons land door onderzoeksbureau Ecorys alleen nog herkend voor VR Entertainment. Daar moet de komende jaren verandering in komen.​

Presentatie bij Hannover Messe

De Hub presenteert zich in april op de Hannover Messe onder de vlag van Smart Industry en staat nadrukkelijk open voor het aansluiten van nieuwe partners. Daarna wordt in maart het landelijke launch event georganiseerd. 

Het project is ontwikkeld in kader van regionale economische ontwikkeling en invulling van de uitdaging voor een inclusieve en innovatieve samenleving, onder de slogan "Think East Netherlands", passend bij de vlaggenschepen "Smart & Sustainable Industry"en "Concepts for a Healthy Life".