Header fallback 1

Jaarresultaat Oost NL 2023: Samen vooruit in een nieuwe tijd

Ook in 2023 heeft Oost NL een waardevolle bijdrage geleverd aan een veerkrachtige economie en aan de brede welvaart in Oost-Nederland. Tegen de achtergrond van internationale spanningen en bezorgdheid over het Nederlandse investeringsklimaat hielden wij onze koers vast en investeerde Oost NL opnieuw meer in innovatieve startups. We hielpen bedrijven nationale en Europese innovatiesubsidies te verwerven, investeerden met risicokapitaal in innovatieve ondernemers en ondersteunden talrijke bedrijven bij de vestiging in onze regio.

> Download ons volledige jaarverslag.
 

OostNL-26 (1).jpg

Wendy de Jong, algemeen directeur van Oost NL: “Afgelopen jaar bewees eens te meer dat we samen vooruit moeten én kunnen in een voor iedereen nieuwe tijd. Het belang van de regio wordt steeds breder erkend. Dat zie je terug in de nieuwe provinciale besturen in Gelderland en Overijssel en in de uitslag van de Kamerverkiezingen. De geopolitieke situatie is alleen maar complexer geworden. En net als elders in Nederland staat het vestigingsklimaat in onze regio onder druk. Te midden van al deze ontwikkelingen hebben we onze koers vastgehouden. En hebben we samen met innovatieve mkb-ondernemingen en andere partners bijgedragen aan de belangrijke maatschappelijke transities.”

De investeringen en activiteiten van Oost NL richten zich met name op duurzame voeding, toegankelijke gezondheidszorg, sterke industrie en slimme energie en circulariteit.

  • In 2023 investeerden we vanuit Perspectieffonds Gelderland samen met Cosun in Revyve: een innovatieve Wageningse foodtech scale-up die gepatenteerde technologie gebruikt om duurzame, lokale, ‘upcycled’ ingrediënten te kunnen gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie. Bijvoorbeeld door biergist uit bierbrouwerijen te verwerken. 
  • Via het VFF Overijssel, een investeringsfonds voor de vroege fase van productontwikkelingen, investeerden we in Bondus. Hiermee kan dit Zwolse bedrijf zijn innovatieve productiemethode voor lab-on-a-chip tests verder uitwerken, waardoor testen op kanker op termijn wellicht net zo eenvoudig wordt als testen op covid-19. 
  • Samen met een brede groep van belanghebbenden werkt Oost NL aan New Origin: een nieuwe commerciële productiefaciliteit voor fotonische chips in Twente. Deze ‘foundry’ moet bedrijven in staat stellen hun eigen fotonische chips in kleine series te testen en produceren. Zodat ontwikkeling van fotonische chips in Nederland een vlucht kan nemen.  
  • De Zuid-Koreaanse multinational Hyosung koos Arnhems Buiten als vestigingsplaats voor zijn Europese R&D-centrum op het gebied van elektriciteitsnetten. De komst versterkt de positie van Arnhems Buiten als Energiecampus binnen het cluster van Connectr. Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Oost NL ondersteunden Hyosung hierbij.

Naast deze en talrijke andere investeringen betekende 2023 ook de start van een aantal Nationaal Groeifondsprojecten. NXTGEN High Tech levert een bijdrage aan structurele en duurzame economische groei, door te investeren in de sterke hoogwaardige industrie van de toekomst. En het Battery Competence Cluster versnelt de kansen van de energietransitie met een sterk batterij-ecosysteem in onze regio en daarbuiten. Projecten waar het innovatief mkb in Gelderland en Overijssel van profiteren.

De bekendheid en herkenbaarheid van Oost-Nederland als innovatieve regio gaat verder dan de provinciegrenzen van Gelderland en Overijssel. In zowel Brussel als Den Haag helpt het om extra middelen beschikbaar te krijgen voor de innovaties waar het mkb in onze regio mee bezig is. Denk aan Think East Netherlands, waarin Oost NL samenwerkt met de provincies Gelderland en Overijsel en ruim dertig partners aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen.

“Ook voor komend jaar zien we de toegevoegde waarde van Oost NL. Bijvoorbeeld bij de ondersteuning van mkb-ondernemingen bij de energietransitie en alle veranderingen als gevolg van AI. Bedrijven verdienen steun omdat het lastiger is geworden om co-financiers te vinden en ze te maken krijgen met verhoogde risico’s door beweeglijke vraag in afzetmarkten. En bovendien heeft het vestigingsklimaat niet alleen effect op bedrijven die zich nieuw willen vestigen, maar ook op bestaande ondernemingen die verder willen ontwikkelen,” zegt De Jong. 

Groei in investeringsvolume doorgezet

De forse groei in investeringsvolume van Oost NL in 2022 werd het afgelopen jaar vastgehouden. Oost NL heeft verschillende fondsen onder beheer, die als doel hebben om in verschillende levensfases van innovatieve ondernemingen te investeren. Vanuit deze fondsen werden meer investeringen gedaan tegen een hoger totaalbedrag. 

Samen met partners binnen en buiten de regio, zorgde Oost NL voor substantiële investeringen in regionale startups, scale-ups en het innovatieve mkb:

  • € 67,7 miljoen uitgelokte investeringen door het ontwikkelen van innovatieprojecten.  
  • € 67 miljoen aan investeringen in startups, groeibedrijven en marktfondsen (inclusief alle fondsen onder beheer van Oost NL). 
  • € 311 miljoen uitgelokte investeringen van andere investeerders en financiers in Gelderse en Overijsselse bedrijven. 
  • € 237 miljoen aangetrokken investeringen door (internationale) bedrijven te ondersteunen bij hun vestiging in onze regio.

Expertise en betrokkenheid

Dirk Jan Klein Essink, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Oost NL laat in 2023 mooie resultaten zien in de provincies Gelderland en Overijssel. Afgelopen jaar werd Nederland geconfronteerd met diverse uitdagingen, denk aan stikstof, beschikbaarheid van energie, woningnood, geopolitieke spanningen en klimaat. De medewerkers van Oost NL leveren vanuit hun expertise en betrokkenheid een stevige bijdrage aan innovaties voor onze maatschappelijke uitdagingen.”