Oost NL

Dutch Dubai: Dutch connection in the Gulf

De wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020 is een universele Expo. Deze vindt plaats van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021 in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. De Nederlandse deelname aan Expo 2020 kiest voor de verbinding tussen water, energie en voedsel.

expo

​Onder de noemer 'Dutch Dubai: Dutch connection in the Gulf' is door het ministerie van Buitenlandse Zaken een meerjarige campagne opgezet, toewerkend naar de Dubai Expo 2020. In de aanloop naar en tijdens deze expo wordt er een breed pakket aan activiteiten georganiseerd samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. De focus ligt daarbij op onze kennis, kunde en innovaties op het snijvlak van water, energie en voedsel.

De Golfregio is een belangrijk gebied voor Nederland. Bedrijven uit ons land exporteren voor meer dan €11 miljard naar landen in dat deel van de wereld. In de Golfregio zitten grote investeerders, die ook in Nederland hun geld beleggen en daardoor onze economie helpen. Veel landen in de Golf werken ook op andere terreinen samen met Nederland.​

Expo Live Fund voor innoverende bedrijven

Bent u een innoverend ondernemer en werkt u op basis van duurzaamheid? Misschien loont het dan om u te verdiepen in het Expo Live Fund, het subsidiefonds van de wereldtentoonstelling in Dubai.

Dubai EXPO 2020 wil innovatie een duw in de rug geven via het Expo Live Fund. Dit fonds biedt ondernemers subsidies tot $ 100.000 en de kans om het product, innovatie of idee onder de aandacht te brengen van de miljoenen bezoekers aan de Dubai EXPO 2020. Het doel is om met laagdrempelige, creatieve ideeën de kwaliteit van leven te verbeteren.

Jaarlijks zijn er twee toekenningsrondes. U kunt nu uw ideeën indienen voor de ronde van januari 2019. Kandidaten die in aanmerking willen komen moeten zich voor 2 december 2018 aanmelden.

Beoordelingscriteria

Het Expo Live fund beoordeelt inzendingen op grond van de volgende criteria:

  • De relevantie van het plan ten opzichte van het thema en de sub-thema's van de Dubai EXPO;
  • Het innovatieve karakter van de oplossing / het idee / het product / het project;
  • De directe toepasbaarheid in een gemeenschap of samenleving;
  • De mate waarin het plan een duidelijk verschil maakt in een samenleving of gemeenschap;
  • De uitvoerbaarheid en schaalbaarheid;
  • De aanwezigheid van een businessplan.

Meer informatie

Interesse in de mogelijkheden van de wereldtentoonstelling voor ondernemers? Download de factsheet of kijk op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken