Oost NL

BREXIT BLOG: Aan de slag vanuit Londen

Oost NL gaat in 2018 actief aan de slag met het werven van internationale bedrijven die vanwege die Brexit op zoek zijn naar een alternatieve locatie op het Europese vasteland. Dit doen wij vanaf de Nederlandse ambassade in Londen waar we één collega toevoegen aan het team van de Netherlands Foreign Investment Agency, van wie wij regiopartner zijn in het Invest in Holland netwerk.
Bram

Onze uitdaging dit jaar is om zoveel mogelijk bedrijven te informeren over de mogelijkheden in Nederland. Daarbij zijn de reeds geleerde lessen van de NFIA zeer waardevol. Al in 2016 begonnen zij met het aanschrijven van bestaande investeerders. Buitenlands bedrijven die zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk een vestiging hebben. In 2017 kwam daar nog een mailing uit naam van de ambassadeur bovenop. Het leverde de NFIA in Londen een portefeuille van circa 350 onderhanden projecten op.

Veel van deze bedrijven laten zich goed informeren over alternatieve mogelijkheden mocht de Brexit deal nadelige gevolgen hebben voor hun activiteiten in de Europese Unie. In sommige sectoren kunnen de bedrijven zich het risico niet permitteren op te wachten op wat komen gaat. Voorbeelden hiervan zijn de fintech- en mediabedrijven die zijn gebonden aan licentiebepalingen om te mogen acteren binnen de EU. Door tijdsintensieve procedures kunnen zij niet meer afwachten en beginnen zij met het verplaatsen van activiteiten naar andere EU lidstaten zonder enige wetenschap over de uitkomst van de Brexit onderhandelingen.

Het zijn niet het type bedrijven die zich oriënteren op Oost-Nederland als mogelijk alternatief. Vanuit Oost-Nederland ligt de focus op bedrijven die passen binnen de eigen sterke sectoren zoals Agrifood en Life Sciences. De nadruk ligt daarbij op bedrijven binnen de maakindustrie en bedrijven met veel logistieke activiteiten.

Import- en exporttarieven

De mate waarin deze bedrijven serieus naar alternatieven gaan kijken is sterk afhankelijk van de manier waarop wij ze kunnen wijzen op alle mogelijke problemen die hen te wachten staan. De afgelopen weken passeren ze overal de revue. Hogere import- en exporttarieven waarbij handel op basis van WTO-tarieven naar verwachting bijna 13% hogere consumentenprijzen opleveren voor de Britse bevolking, wachttijden bij de grens alsmede toenemende kosten voor douaneformaliteiten die door KPMG zijn berekend tussen de EUR 387,2 miljoen en EUR 627,4 miljoen per jaar, verlies aan arbeidsmarktpotentieel bij strengere immigratieregels in het Verenigd Koninkrijk en politieke stabiliteit zijn er een aantal. Doordat Nederland in 2015 nog 21 miljard euro aan de export naar het VK verdiende, goed voor 200.000 banen, is ons er veel aan gelegen om een deel van deze banen te behouden nadat de Brexit deal negatieve consequenties blijkt te hebben voor deze export. Het verplaatsen van activiteiten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland is daarvoor een mogelijke oplossing.

​We zijn op zoek naar bedrijven met klanten en toeleveranciers in Oost-Nederland. Een bestaande connectie die we kunnen inzetten om met bedrijven in contact te komen die bovenstaande problemen niet wensen af te wachten. Wat we ze bieden? Onze kosteloze hulp bij het opstellen van een Europese post-Brexit strategie, het informeren over Nederlandse wet- en regelgeving en over het reloceren van personeel en activiteiten maar ook het in contact brengen met relevante overheidsinstanties, onderwijs- en kennisinstellingen.

Kent u in het Verenigd Koninkrijk gevestigde partijen in uw netwerk die we zouden moeten helpen bij het verplaatsen van activiteiten naar Nederland? Neem dan contact op ons op via oostnl [at] nfia [dot] co [dot] uk of telefonisch: +442075903289

Dit is het tweede deel van de Brexit Blog - hier leest u het eerste deel

1. Studie naar de kosten van een traditioneel Engels ontbijt Post-Brexit WTO scenario: KPMG – Breakfast Brexit Style (2017) (PDF)

2. KPMG – Impact van Non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit (2018)

3. CBS Internationaliseringsmonitor eerste kwartaal (2017)