Oost NL

Aandacht voor hergebruik kunststof in De Monitor: "Gerecycled plastic onverkoopbaar"

Het tv-programma De Monitor besteedde in haar laatste uitzending aandacht aan de 'onverkoopbaarheid' van gerecycled plastic en de concurrentie van zogeheten virgin grondstoffen. Met name via het programma P>act brengt Oost NL bedrijven bij elkaar die het aandurven met gerecycled plastic te werken. ​​

plastic

In de uitzending ook aandacht voor de  Wijzenol Verfemmer, volledig van post-consumer plastic gemaakt. Oost NL bracht verschillende partijen samen om die emmer mogelijk te maken. Daarover maakte de provincie Overissel het volgende filmpje:

Tekst gaat door onder de video.

 

Er worden hoge eisen gesteld aan het recyclaat gebruikt in de bouw- en verpakkingsindustrie. Een van de uitdagingen die in de uitzending van De Monitor naar voren komt is de geur van hergebruikt plastic. Een van de samenwerkingen die vanuit P>Act (Pact to Act) wordt ondersteunt richt zich precies daar op:  Veolia Polymers NL BV (Overijssel), Berdal Rubber en Plastics BV (Overijssel), Aufderhaar Kunststof Recycling B.V. (Overijssel) en Green Polymers (Duitsland) sloegen de handen ineen om via hot wash en warme lucht techniek gerecycled PP te ontgeuren. Zo kan gerecycled materiaal vaker worden ingezet bij de ontwikkeling van kunststofproducten, waardoor het gebruik van fossiele grondstoffen afneemt.

Over P>Act

Samen met InnovationQuarter en de provincies Overijssel en Zuid-Holland is Oost NL trekker van P>Act. P>Act brengt ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rondom de ambitieuze doelstellingen van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen. Op deze manier ontstaan nieuwe circulaire kunststofketens. P>Act versnelt de transitie naar een circulaire kunststofketen door goede initiatieven de ruimte en ondersteuning te bieden zich te ontwikkelen en op te schalen.

Deze succesvolle samenwerking is goedgekeurd voor de 'Subsidie Ketensamenwerking circulaire kunststoffen'. De provincie Overijssel stelt de subsidie beschikbaar voor de uitvoering van een kunststofketenproject. De subsidie is bedoeld voor een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie, niet in een groep verbonden, rechtspersonen uit de kunststoffenindustrie (thermoplasten, thermoharders en elastomeren). Twee van de van de drie ketenpartijen moeten in Overijssel gevestigd moeten zijn.​​