Oost NL

MIND

Het INTERREG-project MIND - Medische Innovaties Nederland Duitsland - faciliteert en ondersteunt de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve producten die een antwoord geven op de economische en maatschappelijke uitdagingen in de zorg.

Zowel in Duitsland als in Nederland is de Life Sciences & Health sector een innovatieve sector met veel groeipotentieel voor de toekomst, juist vanwege de grote maatschappelijke uitdagingen die er spelen. Denk bijvoorbeeld aan de sterke vergrijzing en de opkomst van nieuwe ziektebeelden.

Innovatie

MIND richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten op het gebied van:

  • Zorgtechnologie in de thuissituatie (home care), zelfmanagement & telegeneeskunde (telemedicine)
  • Hulpmiddelen en medische devices
  • Preventie

Nederlands-Duitse consortia

Binnen het MIND-project begeleiden Oost NL en de kernpartners zes Nederlands-Duitse consortia in de ontwikkeling van de nieuwe producten en het versterken van hun propositie.

Aanvraag financiering onderzoek

Daarnaast biedt MIND nieuwe consortia van samenwerkende bedrijven uit Nederland en Duitsland de gelegenheid een subsidie aan te vragen voor een potentieel onderzoek. Met behulp van een potentieel onderzoek wordt het projectidee getoetst op nieuwheid, marktpotentieel, economische impact en kostenverlaging in de zorg en/of maatschappelijke relevantie bijvoorbeeld door een verbetering van de kwaliteit van zorg.

Meer informatie over MIND en de mogelijkheden voor subsidie voor een potentieel onderzoek, is te vinden op de website www.mind-euregio.eu

INTERREG logo (klik voor vergrootte weergave)