tech robot

Maakindustrie

Oost-Nederland kent in de Maakindustrie een sterke sector, die veel werkgelegenheid biedt en de nodige groeipotentie kent. Belangrijke delen van de dienstensector en een groot deel van de export en de investeringen zijn gekoppeld aan de industrie. Deze positie kan de maakindustrie alleen behouden als zij blijft investeren in technologische en sociale innovatie.

In opdracht van de provincie Gelderland helpt Oost NL de Maakindustrie - een drijvende kracht in de Gelderse economie - haar (internationale) concurrentiepositie verder te versterken. Dat doen wij door ondernemingen te helpen die innoveren en willen inspelen op ontwikkelingen rond Smart Industry, nieuwe productietechnologieën en nieuwe materiaaltoepassingen. Wij ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden op dit gebied. We coördineren de BOOST actieagenda Smart Industry voor Oost-Nederland, stimuleren de samenwerking van maakbedrijven met kennisinstellingen, geven toegang tot (Europese) innovatieprojecten en netwerken zoals Vanguard en Manunet, investeren in start-ups en kansrijke groeiers, en helpen exporterende bedrijven op weg in de internationale markt.

Maakindustrie 100

Maakbedrijven zijn onmisbaar voor de BV Nederland.
'MT' publiceerde in 2019 voor het zevende jaar de 'Maakindustrie 100', 100 Nederlandse maakindustrie-bedrijven om trots op te zijn.