Oost NL

Voorwaarden & contact ION+2

Om te weten of je in aanmerking komt voor de financieringsmogelijkheden die ION+2 biedt is het goed om kennis te nemen van de volgende voorwaarden:

 • De activiteiten die een onderneming wil financieren moeten onderdeel uitmaken van een innovatieproject gericht op het verhogen van het TRL-niveau van de technologie. Met de lening brengt de onderneming de technologie op de markt dan wel bereikt een waarde-inflectiepunt waarop vervolgfinanciering aangetrokken kan worden.
 • De innovatie die met een financiering van ION+2 wordt ontwikkeld, moet betrekking hebben op het gebied van digitalisering en groen.
 • De onderneming dient onder leiding te staan van een managementteam met benodigde competenties.
 • De verwachte bestedingen zijn inzichtelijk en benoemde mijlpalen zijn realistisch, meet en toetsbaar. Uit de begroting moet duidelijk worden dat de financiële verplichtingen voor de lening kunnen worden nagekomen.
 • De onderneming dient economisch en maatschappelijk rendement te creëren met de investering.

De aanvrager dient een ondernemingsplan op te stellen, waarin hij aanvullende informatie verstrekt en aangeeft hoe hij (op termijn) verwacht geld te gaan verdienen met zijn onderneming die een product, proces of dienst ontwikkelt.

In het ondernemingsplan dient te worden ingegaan op de volgende aspecten:

 • Welke activiteiten de onderneming financiert met het Risicokapitaal, (eventueel) benodigde vervolginvesteringen, alsmede een heldere en realistische exit strategie.
 • De technische haalbaarheid van de ontwikkeling en het huidige Technology Readiness Level.
 • Beschrijving van het product en de markt.
 • Beschrijving van het business model en of zo ja hoe het business model schaalbaar is.
 • De financiële en commerciële haalbaarheid, met risicoanalyse.
 • Organisatie: beschrijving team en haar competenties/werkzaamheden.

ION+2 kan risicokapitaal verstrekken binnen de kaders van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb. 2014, L 187/1) (hierna te noemen: “AGV”), dan wel met voorafgaande instemming van de Europese Commissie. Het investeringsreglement vindt u hier (pdf).

ION+2 kan tevens risicokapitaal verstrekken dat niet wordt aangemerkt als staatssteun (marktconform). De kaders voor deze investeringen zijn niet in dit Reglement opgenomen.

Interesse

Heb je interesse in de financieringsmogelijkheden van ION+? Vul hieronder het korte aanvraagformulier in. Wanneer je vragen heeft over het fonds, kun je contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

REACT EU OP Oost