Oost NL

ION+2

ION+2 biedt volop kansen voor ondernemers uit Gelderland en Overijssel die op zoek zijn naar financiering voor de ontwikkeling van innovatieve technieken en processen.

ION+2

 • Verstrekt risicokapitaal aan ambitieuze mkb-ondernemers tegen ondernemersvriendelijke voorwaarden.
 • Helpt ondernemers in Gelderland en Overijssel om een idee of prototype te realiseren en hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. 
 • Maakt het mogelijk om een project naar een ontwikkelingsstadium te brengen waarin andere investeerders en/of banken wel bereid zijn om in te stappen.
 • Betekent voor een ondernemer niet alleen geld om te investeren in het project, maar ook inzet en aandacht van de specialisten van Oost NL en cofinanciers.

Het fonds

ION+2 stimuleert bedrijven die bijdragen aan de versterking van innovatieve ecosystemen op het gebied van digitalisering en groen.

 • Bij financieringen op het gebied van digitalisering wordt verwacht dat de investering bijdraagt aan de verdere digitalisering van het bedrijfsleven en de toepassing van digitalisering in de maatschappij. Denk aan robotisering, Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI), Smart Industry (vergaande digitalisering door het koppelen van processen en technieken), Smart Health (link tussen zorg en techniek), E-Health (digitale toepassingen in de zorg), Smart Farming (de toepassing van moderne informatie en communicatietechnologieën in de landbouw), slimme mobiliteit.
 • Bij financieringen op het gebied van groen wordt verwacht dat de investering bijdraagt aan verdere verduurzaming en vergroening van de economie en ecologische duurzaamheid. Denk aan een bijdrage aan: zekere, schone en efficiënte energie; vermindering van CO2-uitstoot op (langere) termijn (eventueel indirect); circulariteit: realisatie van producten, processen en grondstoffen die netto klimaatneutraal en circulair zijn; klimaatverandering, hernieuwbare energie, luchtkwaliteit etc.

ION+2 wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Het geld voor het fonds komt uit de tweede tranche van het REACT-EU programma, via het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP-Oost). Oost NL is fondsmanager.

Voor wie

ION+2 voorziet op korte en lange termijn in de behoefte aan innovatiefinanciering van ondernemingen in Gelderland en Overijssel. De belangrijkste kenmerken waar een aanvraag aan dient te voldoen zijn:

 • Mkb-onderneming: de aanvrager is een mkb-onderneming binnen de EU-criteria.
 • Vestigingsplaats: de onderneming dient op het moment van het aangaan van de overeenkomst feitelijk gevestigd te zijn in Gelderland of Overijssel. De activiteiten die de Doelonderneming ontplooit en (mede) met financiering vanuit ION+2 realiseert, dienen in belangrijke mate daadwerkelijk plaats te vinden in Gelderland of Overijssel
 • TRL fase: De onderneming bevindt zich in TRL fase 4-8.
 • Sectoren: Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en cross-overs, als ICT, water, creatieve industrie, chemie en de maakindustrie, Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy en cross-overs van EMT met de bovengenoemde sectoren.
 • De minimale cofinanciering bedraagt 45%. De cofinanciering hoeft qua vorm en condities niet gelijk te zijn aan de ION+2 lening.

Wat biedt ION+2?

 • Converteerbare leningen van €250.000 tot €750.000.
 • Een looptijd van maximaal acht jaar, waarvan (maximaal) de eerste drie jaar aflossingsvrij.
 • Een rente van 4% bijgeschreven op jaarbasis, afsluitprovisie 1,5%.
 • Een lening die in delen wordt vrijgegeven,  bij het bereiken van specifieke doelen.
 • Eenvoudige toegang tot het Oost NL netwerk van investeerders en financiers die met hun kennis en ervaring en/of kapitaal kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Waarvoor kunt u ION+2 gebruiken?

De onderneming mag met de lening drie typen activiteiten financieren:

 • Ontwikkeling van de technologie (TRL 4 → 8).
 • Validatie van de markt en ontwikkelen van de onderneming (TRL 4 → 8).

Hoe vraagt u financiering aan?

Wil je weten of financiering via ION+2 tot de mogelijkheden behoort voor jouw bedrijf? Ben je benieuwd wat er nodig is voor een financieringsaanvraag? Bekijk dan hier wat de voorwaarden zijn. Heb je vragen over de mogelijkheden, neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen.

REACT EU OP Oost