Oost NL

Proces ION+

Als u een ION+ financiering aanvraagt is het handig als u weet wat u kunt verwachten. Hieronder ziet u stapsgewijs wat er bij komt kijken

1. De voorbereiding

  • Begin bij het begin. Zorg dat u uw behoefte helder heeft.
  • Check of uw behoefte overeenkomt met de mogelijkheden en voorwaarden van ION+.
  • Stel een ondernemersplan op. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit format.

2. De aanvraag

Als u weet wat u nodig heeft, vult u het aanvraagformulier in.

3. Het financieringsgesprek

Tijdens dit eerste gesprek maakt u kennis met een investmentmanager van Oost NL. Hij/zij bespreekt met u uw aanvraag, de mogelijkheden van ION+, het beoordelingstraject. Ook zal u gevraagd worden om nog ontbrekende informatie toe te zenden. Hierna brengt de investmentmanager een termsheet uit waarin de belangrijkste voorwaarden en condities zijn weergegeven. Indien u daarmee akkoord gaat wordt uw aanvraag vervolgd.

4. Wachten op beoordeling

Als alle informatie beschikbaar is en de aanvraag aansluit bij de mogelijkheden van ION+, maakt de investmentmanager een investeringsvoorstel en legt dit met het ondernemersplan en aanvullende informatie intern ter besluitvorming voor.

5. Reactie

Uw investmentmanager geeft aan op welke termijn u een reactie kunt verwachten. Eventueel zal hij/zij voor die termijn nog aanvullende vragen stellen.

Als wij geen bezwaren zien dan stemmen we de offerte voor de ION+ leningovereenkomst met u af.

Als we niet (direct) aan uw aanvraag kunnen voldoen, bellen wij u om het met u te bespreken.

6. Uw ION+ leningovereenkomst ondertekenen

U ontvangt van ons de ION+ leningovereenkomst. Om de aanvraag af te ronden controleert u alle gegevens en documenten. Klopt alles en gaat u akkoord? Dan maken we een afspraak voor de ondertekening van de leningovereenkomst. Daarbij bespreken wij ook de termijn waarop u over de gelden kunt beschikken.