Header fallback 1

INTERREG A

Gemakkelijke toegang tot een krachtig netwerk

Wilt u uw huidige onderzoek versnellen, uw kennisbasis uitbreiden of samenwerken met onderzoeksinstellingen die toonaangevend zijn in het veld binnen een internationaal speelveld? Wilt u haalbaarheidsstudies uitvoeren, een prototype opzetten, testen en verbeteren en grenzen verleggen? Wij ontwikkelen, leiden en nemen deel aan programma's binnen INTERREG: het financieringsinstrument van de Europese regionale ontwikkeling. Met deze programma's bieden wij laagdrempelige toegang tot Nederlands-Duitse onderzoeks- en ontwikkelingsconsortia, technologiepartners in andere Interreg-gebieden, financiering voor ontwikkeling, haalbaarheidsstudies en prototyping en een breed scala aan matchmaking-evenementen en thematische bijeenkomsten. 

Oost NL verbetert grensverleggende samenwerking tussen bedrijven

Oost-Nederland ligt in het Duits-Nederlandse gebied van INTERREG. De financiering die wij ontvangen voor grensverleggende samenwerking komt ten goede aan de regionale mkb-gemeenschap met gerichte programma's die Nederlands-Duitse onderzoeks- en ontwikkelingsconsortia ondersteunen. Projecten die heel goed uw huidige ontwikkelingsprogramma kunnen ondersteunen, de voortgang ervan kunnen versnellen en de mogelijkheden ervan kunnen uitbreiden. 

INTERREG VI

De huidige programmaperiode van INTERREG VI is in 2021 van start gegaan. Net als voorheen is innovatie een belangrijk thema. Een ander belangrijk thema is hernieuwbare energie en circulariteit. Er zijn enige nieuwe en aangescherpte instructies in het spel gekomen. De belangrijkste twee instructies zijn het maximum van partners per aanvraag (10) en de keuze die men moet maken tussen de drie projectenformats die het programma voorschrijft: gesloten projecten, halfopen projecten en geheel open projecten.  

Gesloten projecten wil zeggen dat maximaal 9 partners plus één lead partner een of enkele samenhangende deelprojecten kunnen voorbereiden en als één project indienen. De inhoud van de activiteiten dienen van te voren goed gedetailleerd te zijn en er kunnen geen bedrijven of andere organisaties tussen de uitvoering worden aangehaakt.  

Bij halfopen projecten kunnen maximaal 8 partners en één lead partner een aanvraag voorbereiden en indienen. De 10de positie van het partnerschap is gereserveerd voor de bedrijven die tijdens de uitvering van het project aangehaakt worden. Hun activiteiten vormen deelprojecten binnen het open gedeelte van het project en hoeven bij de aanvraag nog niet gedetailleerd beschreven te worden. De activiteiten van de 8 partners plus de lead partner vormen het gesloten gedeelte van het project en deze moeten wél goed gedetailleerd worden in de aanvraag. Het aandeel in de begroting van het open gedeelte mag maximaal 40% van het gehele project bedragen en bedrijven mogen maximaal € 75.000 aan steun uit het programma verwachten per deelproject. Bij elk deelproject moet sprake zijn van samenwerking met een partner van de andere kant van de grens.  

Bij geheel open projecten moet minimaal 80% van de kosten op de begroting gespendeerd worden aan deelprojecten van koppels van Nl en D-bedrijven. Ook hier geldt het maximum van € 75.000 per deelproject. Het resterende gedeelte van maximaal 20% van het budget kan besteed worden door de projectleider aan het beheer van het project.  

Voor alle projectformats geldt dat de dekking vanuit het programma maximaal 50% bedraagt voor bedrijven.  

Meer informatie vind je op: Downloads - INTERREG (deutschland-nederland.eu)