Oost NL

INTERREG

Gemakkelijke toegang tot een krachtig netwerk

Wilt u uw huidige onderzoek versnellen, uw kennisbasis uitbreiden of samenwerken met onderzoeksinstellingen die toonaangevend zijn in het veld? Wilt u haalbaarheidsstudies uitvoeren, een prototype opzetten, testen en verbeteren? Wij ontwikkelen, leiden en nemen deel aan programma's binnen INTERREG: het financieringsinstrument van de Europese regionale ontwikkeling. Met deze programma's bieden wij laagdrempelige toegang tot Nederlands-Duitse onderzoeks- en ontwikkelingsconsortia, technologiepartners in andere Interreg-gebieden, financiering voor ontwikkeling, haalbaarheidsstudies en prototyping en een breed scala aan matchmaking-evenementen en thematische bijeenkomsten.

Oost NL verbetert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven

Oost-Nederland ligt in het Duits-Nederlandse gebied van INTERREG. De financiering die wij ontvangen voor grensoverschrijdende samenwerking komt ten goede aan de regionale MKB-gemeenschap met gerichte programma's die Nederlands-Duitse onderzoeks- en ontwikkelingsconsortia ondersteunen. Projecten die heel goed uw huidige ontwikkelingsprogramma kunnen ondersteunen, de voortgang ervan kunnen versnellen en de mogelijkheden ervan kunnen uitbreiden.

INTERREG VI

De huidige programmaperiode van INTERREG V loopt af. Dit betekent dat de volgende programmaperiode, Interreg VI, van start gaat. De voorbereidingen voor Interreg VI zijn al enige tijd in volle gang en bereiken nu de eindfase. Hoewel INTERREG V een succes is, betekent dit niet dat er niets hoeft te worden verbeterd en veranderd. Enerzijds blijven de interne regels en processen van het programma verbeteren en anderzijds is het programma afhankelijk van nieuwe verordeningen, instructies en richtsnoeren van de Europese Commissie. De prioriteiten en doelstellingen worden geactualiseerd om in te spelen op de huidige behoeften en wensen in de grensregio. Een goed voorbeeld hiervan is de extra aandacht die wordt besteed aan het veranderende milieu en klimaat. Interreg Deutschland-Nederland zal ook een bijdrage leveren aan de daarmee samenhangende uitdagingen door middel van een speciale prioriteit die gericht is op een “groener Europa”. Ook zal in het nieuwe Interreg VI-programma meer nadruk worden gelegd op externe projectcommunicatie.