Oost NL

Innovatiefonds Twente

Innovatiefonds Twente (IFT) richt zich op direct en indirect op de financiering van innovatieve Twentse mkb-bedrijven. Het Innovatiefonds Twente wordt gefinancierd door de Regio Twente.

Doelgroep

De doelgroep is bij voorkeur Nederlandse marktfondsen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij tweemaal of meer, van het bedrag van de investering van IFT, in het marktfonds op ‘best effort’ basis kunnen investeren in Twentse ondernemingen. IFT investeert enkel indien het managementteam van het marktfonds een bewezen trackrecord heeft in (fonds)management en het betreffende beleidsgebied en kan aantonen toegang tot dealflow in Twente te hebben. Een investering van IFT in een marktfonds is daarnaast altijd een minderheidsbelang.

De belangrijkste taken en rollen van IFT bij het beheer van een investering in een marktfonds zijn:

  • behartiging investeerders belangen in marktfondsen;
  • monitoren van de voortgang van de realisatie van de Gelderse beleidsdoelen en de afspraken uit hoofde van de ‘side letter’;
  • deelnemen in adviserende commissies (de zogenaamde Limited Partner Advisory Committee); en
  • deelnemen in de beraadslagingen van het Investment Committee (indien van toepassing).

Portefeuille 

Hoe vraagt u financiering aan?

Wij verzoeken u een Private Placemant Memorandum of een gedetailleerde presentatie over het fondsinitiatief aan ons toe te sturen. Daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.