Oost NL

Horizon2020/Eurostars

Wanneer u zich verbindt aan een Horizon 2020-project, kunt u op onze steun rekenen. Wij verstrekken niet alleen alle nodige informatie, maar helpen u ook bij het vinden van een geschikte inschrijving tot het indienen van voorstellen, en een geschikt consortium. Wij screenen concepten, voeren uw mkb in bij de database van Enterprise Europe Network (EEN), vinden andere partners, zetten een overtuigende Engelstalige website op en registreren uw onderneming bij de Europese Commissie, naast andere zaken.

Lokale instellingen en grote bedrijven

Wij zullen u hoogstwaarschijnlijk introduceren bij potentiële lokale partners. Mkb-bedrijven profiteren van de uitzonderlijke staat van dienst die regionale kennisinstellingen (zoals Wageningen UR, Radboud Universiteit en Academisch Ziekenhuis Radboud en Universiteit Twente) en grote bedrijven hebben opgebouwd. Samenwerking met deze ervaren partners vergroot de kansen van het mkb om op het Europese innovatiepodium te komen. Oost NL streeft naar een maximale deelname van het mkb.

Een waardevolle kans

Deelnemen is complex en vergt een grondige kennis van het indieningsproces en het vinden van geduchte Europese partners. Veel mkb-ers schrikken er daarom voor terug om het zelfs maar te proberen. Met de steun van Oost NL wordt het proces van het vinden van een geschikte Call for Proposal en het toetreden tot een consortium haalbaar voor mkb-bedrijven in Gelderland & Overijssel. Daarnaast ondersteunen we het mkb bij het overwegen van andere Horizon 2020-opties, zoals Fast Track to Innovation en het Eurostars-2 programma.

Innovaties verbeteren

De Europese Commissie wil met haar Horizon 2020 wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld stimuleren. Tot 2020 zal zij 70 miljard euro investeren in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven en kennisinstellingen. Dit gebeurt met de ambitie om de concurrentiekracht van Europa te vergroten en oplossingen te vinden voor zeven maatschappelijke uitdagingen met thema's als gezondheid en welzijn, voedselzekerheid, schone en efficiënte energie, en klimaatactie.

Een unieke kans om een bedrijf met een Europese focus op te bouwen

Het Horizon 2020-programma publiceert tweejaarlijks oproepen tot het indienen van voorstellen, gerangschikt naar deze thema's. Mkb-bedrijven kunnen deelnemen door zich aan te sluiten bij een groot Europees consortium of via kleinere teams. Deelname versnelt innovatie, verbetert het Europese kennisnetwerk van het mkb en leidt vaak tot meer samenwerkingsverbanden. Na een eerste voorstel wordt deelname aan deze internationale 'Premier League'-partnerschappen steeds gemakkelijker. Het mkb bouwt voort op zijn innovatieve successen en inspireert hopelijk andere bedrijven om te volgen.

Begin vroeg, vind het juiste consortium en voeg voortdurend waarde toe

De voorbereiding van een voorstel neemt gemiddeld 9 tot 12 maanden in beslag. Het is daarom belangrijk om vroeg te beginnen en het juiste consortium te vinden. In deze fase is het belangrijk om de waarde van uw deelname te kennen, te verwoorden en te bewijzen. Van u wordt altijd een bijdrage gevraagd in de vorm van tijd, geld, bij voorkeur intellectueel eigendom en een gezonde organisatie met gekwalificeerd personeel, beheersing van de Engelse taal en een overtuigend onderzoeks- en ontwikkelingsdraaiboek dat aansluit bij de doelstellingen van het consortium.

We helpen u graag verder

Er zijn veel dingen te overwegen voordat u zich verbindt aan een oproep tot het indienen van voorstellen. Met onze steun vergt het proces nog steeds een aanzienlijke investering in tijd en geld. Het is iets wat men niet lichtvaardig doet. Wij kunnen u helpen een weloverwogen beslissing te nemen en een goed uitgewerkt plan van aanpak op te stellen (inclusief planning en acties). Als u wilt weten hoe uw mkb voordeel kan halen uit Horizon 2020, of als u vragen hebt, neem dan contact met ons op.