Oost NL

Health Valley

Nieuwe bedrijven en producten voor een betere gezondheids-zorg? Health Valley is betrokken bij meer dan 100 business voorstellen en projecten die hiertoe leiden. “Kennis en kansen koppelen op het snijvlak van gezondheid en technologie”, dat is het doel van Health Valley.

Dit platform van bedrijven, overheden, kennis- en gezondheidszorginstellingen is ontstaan in nauwe samenwerking met Oost NL, Syntens en de provincies. In 2010 groeide dit netwerk tot meer dan 150 leden, met een substantiële bijdrage aan de economische groei in Oost-Nederland.

‘Red Med Tech Highway’

Moleculaire diagnostiek en therapie, devices, monitoring en robotica zijn speerpunten van Health Valley. Deze thema’s kom je vooral tegen langs de as van Enschede - Nijmegen - Oss - Eindhoven. De verbindingsas ‘Red Med Tech Highway’ bundelt alle noodzakelijke kennis, kunde en ondernemerskracht voor innovatie en bedrijvigheid in de health-sector. Dit is een gebied van topspelers in de zorg, wetenschap, technologie en business die staat voor de integratie van Health & Technology.

Partners in innovatie

De samenwerking met Oost NL is een belangrijke factor in het succes van Health Valley. Oost NL speelt onder andere een cruciale rol bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en initiatieven, projectmanagement, cofinanciering en het aantrekken van investeerders.

www.health-valley.nl