agroffood

Groei door met De Groeiversneller

Quickscan Food 

Food

De snelgroeiende wereldbevolking en de behoefte aan gezond voedsel vragen om voedzamer eten en duurzame productie. De Groeiversneller stimuleert ecologische houdbaarheid en robuuste landbouw- en voedselproductiesystemen en gezonde eetpatronen voor consumenten. Daarmee willen we voorzien in voldoende, gezond en maatschappelijk geaccepteerd voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Gezonde en duurzame voeding; Oplossingen die bijdragen aan innovatieve gezonde producten en duurzame productieketens. Zoals oplossingen die zorgen voor verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, emissies en die de biodiversiteit en kwaliteit van de grond, oppervlaktewater en de leefomgeving verhogen.
  • Eiwittransitie; Oplossingen die bijdragen aan het minder consumeren van dierlijke eiwitten en de transitie naar een duurzamere consumptie.
  • Circulaire landbouw; Oplossingen die bijdragen aan zo min mogelijk afval en zo klein mogelijke gebruik van natuurlijke hulpbronnen en uitstoot van schadelijke stoffen, voor voeding en non-food gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
  • Slimme technologie en digitalisering; Oplossingen op het gebied van slimme technologie die bijdragen aan een van bovenstaande thema’s en zorgen voor cross overs naar ander thema’s. Zoals bijvoorbeeld biotechnologie, Internet Of Things, big data, data platformen, artificial intelligence en gebruik sensors.

Voor wie?

Heeft u een innovatie die aansluit op een van bovenstaande thema’s? Dan kan De Groeiversneller u mogelijk ondersteunen met geld, netwerk en financiering bij de ontwikkeling van uw innovatie en groei van uw bedrijf.

Ondernemingen dienen aan de twee voorwaarden te voldoen:

  • Uw bedrijf behoort tot het midden- en kleinbedrijf;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Gelderland.

Om een bedrijf toe te laten beoordelen wij uw ingediende groeiplan op basis van twee criteria:

  • Uw bedrijf, het nieuwe product of de dienst levert een aantoonbare bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen;
  • Uw bedrijf heeft groeipotentie; in omzet en personeel. Deze groei wordt gerealiseerd door innovatie, internationalisering of nieuwe verdienmodellen.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in en wij nemen contact op voor een persoonlijk gesprek.

Ondersteuning

Naast netwerk en advies kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een voucher. De beoordeling of u in aanmerking komt voor een voucher ligt bij de business developer van Oost NL.

Bij de beoordeling kijken wij enerzijds of u een groeisprong maakt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde per medewerker van uw Gelderse vestiging. Anderzijds kijken we ook naar de mate van vernieuwing in uw product, nieuwe markten en businessmodellen en de bijdrage die uw bedrijf daarmee levert aan de maatschappelijke uitdagingen zoals hierboven omschreven.

De omvang van een innovatie voucher is maximaal €10.000,- (excl. btw). Voorwaarde hierbij is wel dat u 50% van de gemaakte kosten zelf betaalt.

Rekenvoorbeeld: wanneer u externe kosten maakt voor een bedrag van € 20.000,- dan kunt u een voucher ontvangen die 50% van de kosten vergoed, te weten € 10.000,-. U betaalt dan dus € 10.000,- zelf. Uitbetaling van de voucher vindt achteraf plaats. Reguliere werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van financiering. Uitsluitend externe advieskosten komen in aanmerking.

Hoe werkt het

Stap 1: Groeiplan

Online dient u uw groeiplan in via een quickscan in de Oost NL portal. Wij gebruiken uw groeiplan als voorbereiding op het gesprek en om te bepalen of en hoe Oost NL kan ondersteunen via De Groeiversneller.

Stap 2: Gesprek

Wanneer uw groeiplan voldoende aansluit bij De Groeiversneller, plannen wij een afspraak met u in om uw groeiplan en de vraagstukken te bespreken. Op basis van uw groeiplan en dit gesprek wordt definitief bekeken of u in aanmerking komt voor De Groeiversneller. Hierbij kijken wij of het groeiplan realistisch is en of het aansluit bij een van de maatschappelijke uitdagingen. We bespreken hoe De Groeiversneller kan ondersteunen bij de te nemen stappen en wat de mijlpalen zijn. Ook kijken wij naar andere instrumenten, alternatieve financieringsmogelijkheden en verwijzen wij door in ons netwerk.

Stap 3: Voucher

Na het gesprek kunt u een aanvraag indienen voor een voucher via onze portal. U spreekt af met de business developer waarvoor u de voucher gaat inzetten en wat de mijlpalen zijn die u wilt bereiken. U krijgt van ons een bevestigingsbrief of de inzet van de expert voor uw groeiplan door middel van een voucher via De Groeiversneller is goedgekeurd.

Stap 4: Contact over uw groeiplan

Wij houden contact met elkaar over de voortgang van uw groeiplan, het behalen van de mijlpalen die voorzien waren en de resultaten. Wij zorgen ervoor dat u in de juiste netwerken zit of komt.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in.

Quickscan